reageer

Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam – Update programma

-english below-

Nog 7 weken tot de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam! 15 jaar Anarchistische Bibliotheek

Zaterdag 2 september viert de Anarchistische Groep Amsterdam in samenwerking met Paper Jam het vijftienjarig bestaan van haar bibliotheek op de Binnenpret in Amsterdam.

In die vijftien jaar werden door veel mensen boeken geleend, presentaties bezocht en aan discussies
deelgenomen. Wij nodigen iedereen uit dit groots met ons te vieren. Deze zaterdag kunnen er niet alleen boeken geleend worden, maar ook gekocht en geruild. We organiseren een anarchistische boekenbeurs met stands uit binnen- en buitenland. Ook zijn er presentaties, workshops, eten en is er ’s avonds muziek.

Houd onze website in de gaten:
https://boekenbeurs.agamsterdam.org/

Hier een eerste greep uit het programma, maar nieuws volgt:

*Stands:
*o.a. Roofdruk Uitgeverij, boekwinkel Fort van Sjakoo, Kelder, Uitgeverij, uitgeverij Atalanta, Paper Jam drukcollectief,
Anarchistische Groep Amsterdam, Iris Uitgeverij, de Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchistische Groep Nijmegen, Boekwinkel Opstand uit Den Haag, Zwart Rood distributie uit Gent BE en anderen zullen nog volgen.

*Eten en **Muziek:*
’s avonds is er eten van Ajo Negro kookcollectief en muziek van Lifeless
Past, Kees Peerdeman en DJ Gingermoon.

*Presentaties:*
* De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de
dingen die we zelfs nog beter kunnen doen.
/Door Peter Storm, presentatie in het nederlands/
* Boekpresentatie – Klassiek transnationaal anarchisme en haar grenzen.
Problemen voor onderzoek.
/Door Bert Altena, presentatie in het engels./
En het gaat om dit boek
https://www.akpress.org/reassessingthetransnationalturn.html
* Kronstadt 1917: Revolutie van onderop!
/Door Olya, presentatie in het engels
/* Ruimte voor zelf-georganiseerde sessies en korte praatjes
* Bijeenkomsten over G20 en voor vrouwen in anarchisme/
/* Vele andere presentaties in zowel engels als nederlands

*Locatie:*
Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16
Amsterdam

*Tijd*
11:00 tot 19:00 Boekenbeurs
19:00 tot 21:00 Eten
21:00 tot laat Muziek
————————–

*Only 7 more weeks until the Anarchist Bookfair Amsterdam!*

*15 years of Anarchist Library*

Saturday september 2nd the Anarchist Group Amsterdam in collaboration
with Paper Jam celebrates fifteen years of anarchist library in the
Binnenpret in Amsterdam. In these fifteen years many people borrowed
books, visited presentations and took part in discussions. We invite
everyone to celebrate with us. This Saturday you cannot only borrow
books, but also buy and trade them. We organize an anarchist bookfair
with stands from the netherlands and abroad. Also there are
presentations, workshops, food and at night music.

Keep an eye on our website: http://boekenbeurs.agamsterdam.org/

Here a first view of our programme, more to follow:

*Stands:*
Roofdruk publishers, bookshop Fort van Sjakoo, Kelder publishers,
Atalanta publishers, Paper Jam printing collective, Anarchist Group
Amsterdam, Iris publishers, Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchist Group
Nijmegen and others.

*Food and Music:*
At night food from Ajo Negro cooking collective and music from Lifeless
Past, Kees Peerdeman and DJ Gingermoon.

*Presentations:*
* The classic anarchist tradition: strength, limitations and things we
could do better./By Peter Storm, presentation in dutch/
* Bookpresentation – Classic transnational anarchism and its
limitations. Problems for research.
/By Bert Altena, presentation in english./
Its about this book
https://www.akpress.org/reassessingthetransnationalturn.html
* Kronstadt 1917: Revolution from below!/
By Olya, presentation in english
/* Films and documentaries
* Room for self-organized sessions and short talks
* Caucusses about G20 and for women in anarchism
* Many other presentations and workshops in both dutch and english

*Location:*
Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16
Amsterdam

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *