Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam

Plantage DokPlantage Doklaan 8-12
Amsterdam
reageer

Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam

We hebben veel lange en uitgebreide discussies gehad over de boekenbeurs dit vanwege de corona pandemie. We hebben besloten wel een fysiek evenement te organiseren, al zal dat wel in een andere vorm zijn dan normaal.We nemen de pandemie heel serieus en hebben deze keus niet licht genomen. We zijn ons bewust van de risico’s en dat we ons zo min mogelijk aan elkaar moeten blootstellen of verdere verspreiding te minimaliseren. Vanwege deze risico’s hebben wij allerlei maatregelen genomen om het evenement veiliger te maken. Daarover later meer. Wij willen levens redden en deze wereld minder gevaarlijk maken. Om dit te doen moeten we onszelf politiek organiseren en een deel daarvan moeten we doen in de echte wereld. De Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam is niet zomaar een leuk evenement waar je kan gaan shoppen voor nieuwe boeken. Het is ook de plaats waar kameraden elkaar ontmoeten, plannen maken, nieuwe mensen actief worden en waar nieuwe projecten gelanceerd worden. In een tijd van wereldwijde gezondheidscrisis, een opkomende economische crisis en groeiend conservatisme en fascisme moeten wij extra hard vechten voor waar we in geloven. Juist nu moeten we samenkomen (op een zo veilig mogelijke manier), onszelf organiseren en terugvechten. Wat wij doen als een politieke beweging doet er toe. Wat wij doen kan mensenlevens redden en doet dat ook. We moeten blijven kijken naar nieuwe manieren om ons te organiseren, vooral nu.

Dit jaar zal de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam in een veel kleinere en andere vorm plaatsvinden. We zullen geen workshops hebben en maar een klein aantal stands. In plaats daarvan zullen we 2 dagen van voornamelijk discussies en brainstorms hebben over hoe we voor een betere wereld kunnen vechten. Voor elkaar vechten is nog belanrijker tijdens een crisis. We willen nog steeds een fysiek evenement organiseren, omdat wij vinden dat het belangrijk is om mensen samen te laten komen om plannen te maken, ideeën uit te wisselen en om kameraden te zien en ontmoeten. Beide dagen zullen opgedeeld zijn in timeslots waar je een reservering voor moet maken. Er zal een maximum zijn van 25 mensen per timeslot.

Corona maatregelen

We zullen ons evenement helemaal aanpassen om het zo veilig mogelijk te maken. Elke ruimte heeft een maximum aantal mensen om drukte te voorkomen en te zorgen dat 1,5 meter afstand houden makkelijk mogelijk is. We hebben het evenement opgesplitst in verschillende timeslots waar iedereen een reservering voor moet maken. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers tot een maximum houden en voorkomen dat er een grote rij voor de deur staat. Mondkapjes zullen te allen tijden verplicht zijn binnen.

Aantal mensen dat binnen mag zijn

De grote zaal en het cafe kunnen elk een maximum van 30 mensen hebben per ruimte. We zullen de timeslots aan een maximum houden van 25 mensen. Deze 25 mensen zal exclusief de vrijwilligers zijn (die niet meer dan 2 per ruimte zullen zijn). We zullen het aantal vrijwilligers zo laag mogelijk houden tijdens openingstijden, om de drukte te verlagen. De vrijwilligers zullen mensen laten zien waar zij terecht kunnen en er op toe zien dat iedereen hun mondkapje draagt. In de pauze tussen de timeslots zullen vrijwilligers alle ruimtes en oppervlaktes schoonmaken. Wij willen iederen vragen om hun handen te desinfecteren na het bezoek aan een stand en om je afstand te houden tot andere bezoekers en de standhouders. Wij zullen overal desinfecterende middelen verzorgen.

Het volledige programma zal op maandag 23 november aangekondigt worden.

We zijn ook van plan om een meer complete versie van de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam te organiseren in de lente van 2021 in een buiten locatie. Meer informatie daarover volgt nog.

Voor vragen kan je ons mailen op:
anarchistbookfairamsterdam [at] riseup [dot] net.

November 28 & 29
11.00-19.00
Dokhuis
Plantage doklaan 12
Amsterdam

anarchistische boekenbeurs amsterdam

We have had long and expansive discussions about the book fair this year because of the corona pandemic. And we have decided we will have a physical event, although it will be in a very different form than usual. We take the pandemic very seriously and haven’t made this decision lightly. We are aware of the dangers we face today and the need to keep our exposure to each other to a minimum as to not risk more widespread infections. Because of this we have taken a lot of measures to ensure the book fair can happen as safe as possible, but more on this later. We want to save lives and make this world less dangerous. To be able to do this we have to organize politically and we have to do part of that in real life. The Anarchist Book Fair Amsterdam isn’t just a fun event to go book shopping, it is also the place where comrades meet and make plans, where new people become active and where new projects are launched. In a time of a worldwide health crisis, an emerging economic crisis and rising tides of conservatism and fascism, we have to step our game up. It is now that we have to come together (in a safe way), organize and fight back. What we do as a political movement matters and can and does actually save lives. We should keep looking for new ways to organize, especially now.

This year the Anarchist Book Fair Amsterdam will happen in a much smaller and different form. We will not have workshops and will only have a very small amount of stands. Instead we will have 2 days of discussions and brainstorms about how to fight for a better world. Especially during the crisis fighting for each other is all the more important, while it is also getting more difficult. We still want to have a physical event, because we believe it is important to bring people together to make plans, exchange ideas and just to see and meet comrades.

The day will have timeslots for which you have to make a reservation. There will be a maximum of 25 people per timeslot.

Corona measures

We are going to have a completely different event to make it as safe as possible. Each space will have a limited capacity of people as to not overcrowd the spaces and have room to keep 1,5 meters distance from everybody. We will have the event split up in different timeslots for which people have to make a reservation. This way we can keep the amount of visitors within our maximum and prevent a big line in front of the door. Wearing face masks will be mandatory at all times inside.

Amount of people allowed inside

The big hall and cafe both have a maximum of 30 people per room. But we will keep each timeslot to a maximum of 25 people. This 25 will be excluding the volunteers (which is 1 or 2 people per room). We will keep the numbers of volunteers as low as possible during open hours to help minimize the amount of people who are present. The volunteers will show people where to go and ensure that everyone wears their face mask covering both the mouth and the nose. In the breaks between the timeslots all the rooms will be cleaned thoroughly from head to toe. We encourage you to clean your hands after visiting each stand and keep distances between others and the people behind the stands. We will provide disinfectants throughout the room but you have the responsibility to use them.

The full program will be announced on Monday November 23.

We are also planning to organize a more full version of the Anarchist Book Fair Amsterdam in the spring of 2021 at an outside location. More information will follow soon.

For questions you can reach us at:
anarchistbookfairamsterdam [at] riseup [dot] net

November 28 & 29
11.00-19.00
Dokhuis
Plantage doklaan 12
Amsterdam

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *