reageer

Anarchistische 1 mei in Tilburg

1 mei: dag van de arbeid(ers)! In Tilburg zijn mensen al aan het versieren geweest en als het weer een beetje opklaart vandaag zullen we overal in Nederland nog meer versieringen zien voor de strijd voor een hoger minimumloon. Een hoger minimumloon is echter niet genoeg! De lonen zijn immers nooit hoog genoeg en de huren zijn nooit laag genoeg.

Bron en fotos: Autonomen Brabant

Anarchistische 1 mei
[En français ci-dessous]

Op 1 mei wordt internationale de Dag van de Arbeiders gevierd, ook bekend als Dag van de Arbeid of Feest van de Arbeid. Ook wordt wel gesproken van Internationale eerste mei of revolutionaire eerste mei. 1 Mei is vooral een feestdag van de arbeidersbeweging (ook wel de ‘syndicalistische beweging’). Jaarlijks is dit de dag dat wereldwijd miljoenen arbeiders en arbeidsters de straat op gaan om op te komen voor hun rechten en om een vrije en antikapitalistische toekomst kracht bij te zetten.

In een aantal landen is 1 mei een officiële feestdag, in andere niet en daar wordt vaak nog gestaakt om onze dag te vieren.

Al van in den beginne proberen staat, kapitaal en allerlei partijen, bureaucratieën, populisten van links en rechts het concept van 1 Mei te recupereren en zijn betekenis te veranderen of weg te nemen.

Anarchistische 1 mei

Optochten van ‘socialistische’ bureaucratieën weigeren anarchisten in hun optochten; fascisten houden 1 Mei-feesten; neo-bolshevieken leggen hun klauwen op de syndicale traditie die ze altijd hebben gesaboteerd en bestreden; allerlei winkelketens houden koopjesdagen; winkelstraten organiseren braderieën; enz.

Op die manier wil iedereen munt slaan uit onze 1 Mei, de 1 Mei van de kleine luiden, het gemene volk, de ‘man met de pet’ en ‘mie met de schort’. De dag die over óns zou moeten gaan, en niet over alle profiteurs en volksmenners, die onze geschiedenis willen herschrijven.

Dès le début, l’État, le capital et toutes sortes de partis, de bureaucraties, de populistes de gauche et de droite tentent de récupérer le concept du 1er mai et d’en changer ou d’en supprimer le sens.

Anarchistische 1 mei

Les parades des bureaucraties “socialistes” refusent les anarchistes dans leurs défilés ; les fascistes célèbrent le 1er mai ; les néo-bolcheviks mettent leurs griffes sur la tradition syndicale qu’ils ont toujours sabotée et combattue ; toutes sortes de chaînes de magasins organisent des journées de négociations ; les rues commerçantes organisent des foires, etc.

Le 1er mai, on célèbre la fête internationale du travail, également appelée fête du travail ou fête du travail. Il est également appelé Premier mai international ou Premier mai révolutionnaire. Le 1er mai est principalement une fête du mouvement ouvrier (également appelé “mouvement syndicaliste”). Chaque année, c’est le jour où des millions de travailleurs et d’ouvriers du monde entier descendent dans la rue pour défendre leurs droits et pour renforcer un avenir libre et anticapitaliste.

Dans un certain nombre de pays, le 1er mai est un jour férié officiel, dans d’autres, il ne l’est pas, et il y a souvent une grève pour célébrer notre journée.

Anarchistische 1 mei

De cette façon, tout le monde veut profiter de notre 1er mai, le 1er mai des petits, des méchants, de “l’homme à la casquette” et de “lui au tablier”. Le jour qui devrait être consacré à nous, et non à tous les profiteurs et démagogues qui veulent réécrire notre histoire.

Bron: Anarchief

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *