1

[Amsterdam] Programma Anarchist Bookfair Amsterdam 2018

Het programma voor de Anarchist Bookfair Amsterdam is bekend!

Manatee

12:00-13:00 → Kelder Uitgeverij: boekpresentatie Sociale ecologie en politiek door Marius de Geus

13:30-14:30 → Paper Jam Start je eigen distro

15:00-16:00 → Squatting Everywhere Kollective boekpresentatie

16:30-17:30 → Arrestantenboek boekpresentatie

17:30-18:00 → Spoons

Narwhal

12:00-13:00 → Vrije Bond: Introductie in Anarchisme boekpresentatie

13:30-14:30 → Steungroep 13 september

15:00-16:30 → Peter Storm: Boekpresentatie Anarchisme basis concepten en ideeën

17:00-18:00 → Kick Out Zwarte Piet

 

Thekla Bookbinder

Elk uur tussen 12:00 en 16:00: boekbindworkshop!! mensen kunnen binnen lopen en deelnemen tegen een kleine donatie voor de materialen.

14:00: speciaal voor kids boekbindworkshop! (kinderen van 6 jaar en ouder)

Workshop Arrestantenboek

Er is een boekje geschreven over de juridische obstakels die je kunt tegenkomen bij het actievoeren en je rechten in de bak. Ook willen we het hebben over wat een arrestantengroep is, en hoe je die zelf op kunt zetten. Het wordt daarom een behoorlijk praktische bijeenkomst met veel ruimte voor vragen.

Deze workshop is in het Nederlands.

Boekpresentatie: Anarchisme -een introductie: analyse van het heden en verleden, strategieën voor de toekomst

Op deze bijeenkomst zal de in het voorjaar verschenen eerste werkelijke uitgave van de Vrije Bond worden gepresenteerd: het boek Anarchisme – een introductie; analyse van het heden en verleden, strategieën voor de toekomst. In deze presentatie een korte introductie op anarchisme worden gegeven aan de hand van deze nieuwe uitgave. Daarbij zullen we kijken hoe de principes van het anarchisme handvatten kunnen bieden voor concrete maatschappijverandering.

Van de flaptekst:

“De misvatting over organisatie is dat deze vaak gelijk wordt gesteld met leiding. En dus dat waar leiderschap ontbreekt, chaos en ordeloosheid zal regeren. Andersom geredeneerd moet dan, daar waar chaos en wanorde heerst, dit wel anarchie zijn.

We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, oorsprong vindt in juist de hiërarchische organisatie van de samenleving – waar de belangen van weinigen invloed hebben op de levens van velen.

Anarchisme staat niet voor de afwezigheid van organisatie, maar een andere vorm van organisatie. Het staat voor de organisatie van de samenleving doormiddel van vrijwillige en gelijkwaardige samenwerking. Waar de belangen, ideeën en aspiraties van allen tellen en niet slechts die van de machtigen.”

Anarchisme – een introductie: analyse van het heden en verleden, strategieën voor de toekomst, Vrije Bond, 2018, ISBN: 9789492937001

Deze presentatie is in het Nederlands.

Boekpresentatie Sociale ecologie en politiek

De Amerikaanse politiek-filosoof Murray Bookchin (1921-2006) behoort tot de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Er is echter slechts een klein deel van zijn werk in het Nederlands vertaald. In deze bundel zijn acht vertalingen van de meest kenmerkende en invloedrijke artikelen van hem opgenomen.

Bookchin werkt een innovatieve libertaire theorie uit, waarin de aandacht uitgaat naar het oplossen van de fundamentele ecologische, sociale, economische en politieke problemen van de moderne tijd. Hij meent dat de voornaamste ecologische vraagstukken, zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en ernstige milieuvervuiling, een logisch en direct gevolg zijn van de onbeperkte groeitendensen van de kapitalistische economie. Bovendien stelt hij dat de uitbuiting van de natuur een rechtstreekse parallel heeft in de uitbuiting van de ene mens door de andere. Bookchin ontwikkelt in zijn werk het nieuwe idee van de ‘sociale ecologie’, dat uitgaat van respect voor de natuur en erkenning van de hoge complexiteit van natuurlijke processen.

Hij trekt de conclusie dat de menselijke maatschappij uit dient te gaan van onderlinge samenwerking en wederzijdse hulp. De ‘sociale ecologie’ geeft aan dat de moderne mens dient te streven naar een niet-hiërarchische ordening van de sociale, economische en politieke systemen. Op politiek terrein pleit Bookchin voor decentralisatie, lokaal bestuur en organisatie op ‘menselijke schaal’. De kleinschalige politieke gemeenschap is voor de mens de ideale vorm om zich als politiek actief wezen te ontwikkelen. Burgers dienen actief betrokken te zijn bij het nemen van politieke besluiten en invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Marius de Geus schreef een verhelderende inleiding over het leven en de denkbeelden van Murray Bookchin. In een begeleidend artikel licht Roger Jacobs toe hoe Bookchin’s ‘sociale ecologie’ ten grondslag ligt aan het ‘democratisch confederalisme’, dat de Koerdische activist Abdullah Öcalan in zijn gevangenisgeschriften uitwerkte. In de Koerdische regio’s van Rojava en Bakur wordt er momenteel aan gewerkt deze op Bookchin geïnspireerde ideeën in praktijk te brengen. Daarbij ligt de nadruk op besluitvorming van onderaf en gelijkheid van man en vrouw.

Deze presentatie is in het Nederlands.

Infopraatje Steungroep 13 september

De strafzaak tegen Joke Kaviaar: uitleg en oproep tot solidariteit

Tegen het eind van dit jaar zit Joke Kaviaar, dichter/performer, publicist en activist, waarschijnlijk in de gevangenis. Ze moet een celstraf van in totaal tweeënhalve maand uitzitten. Twee maanden werden haar voorwaardelijk opgelegd wegens het publiceren van ‘opruiende’ teksten. Na een andere veroordeling wegens deelname aan een actie in een gemeenteraadszaal tegen Kamp Zeist, werd die straf onvoorwaardelijk en kwamen er twee weken bij. Na uitspraak in cassatie, aangekondigd voor 18 december, zal de voltrekking van het dan vermoedelijk definitief geworden vonnis waarschijnlijk snel volgen.

Mensen van de Steungroep zullen kort uiteenzetten waar de zaak om draait, en waarom ook jouw solidariteit met Joke noodzakelijk is. Tevens zullen ze vertellen hoe die solidariteit er uit zou kunnen zien, hoe we Joke kunnen ondersteunen via brieven en actie, en hoe dit tegelijk bijdraagt aan de strijd – tegen repressie in het algemeen, voor bewegingsvrijheid van iedereen.

Steungroep 13 september

Workshop Start je eigen distro

Anarchistische literatuur leeft overal om ons heen. Vooral op festivals, in sociale centra en boekenbeurzen worden veel teksten uitgewisseld en besproken. Het Paper Jam collectief ziet echter een gemiste kans om deze ideeën te verspreiden buiten de grote festivals en de directe omgeving van de alternatieve scene. Daarom wil Paper Jam graag anarchistische distro’tain’tgaan bevoorraden! Wij willen graag op de Pinksterlanddagen samen met mensen nadenken over nieuwe manieren van teksten verspreiden. Zou jij het anarchisme willen helpen verspreiden door een distro op te zetten? Kom langs tijdens het praatje!

Deze workshop zal in het Engels of Nederland worden gegeven, afhankelijk van de animo en bezoekers.

Boekpresentatie: Anarchisme: een inleiding in de basisideeën

Anarchisme betekent voor iedereen iets anders. Maar wat betekent het woord voor anarchisten zelf? Wat zijn de basisideeën waar anarchisten – niet allemaal, daarvoor zijn we te anarchistisch – voor staan? Waar maken anarchisten bezwaar tegen, wat vinden we verwerpelijk aan deze maatschappij? Naar wat soort maatschappij streven anarchisten? En hoe denken anarchisten van hier naar dar te komen, van deze maatschappij naar een wereld van vrijheid voor allemaal?

In deze workshop zal Peter Storm, anarchistisch schrijver, muzikant en actievoerder, de basisideeën van het anarchisme uiteenzetten. Hij zal een flinke tijd praten, waarna er tijd is voor vragen, discussie, meet and greet. De workshop is geschikt voor nieuwkomers, maar mogelijk ook als opfriscursus voor veteranen, zijinstromers en herintreders in de beweging.

Peter zal zijn workshop geven in het Engels of Nederlands, afhankelijk van de wensen van de aanwezigen. Bij de workshop zal een door hem geschreven boekje verkrijgbaar zijn: Anarchism: basic concepts and ideas.

Boekpresentatie: Fighting for our space, fighting for our lives: Squatting movements today

Het Squatting Everywhere Kollective (SqEK) wil het conventionele begrip van kraken verbreden door de geschiedenis van kraken van de afgelopen vier decennia te onderzoeken op verschillende plekken.

De verzamelde essays, ooggetuige verslagen en foto’s in dit boek zijn niet bedoeld om een overkoepelend perspectief te bieden over waar de kraakbeweging naartoe gaat. In plaats daarvan biedt het boek een vluchtige blik in een divers en veelzijdige beweging, met verslagen van lokale strijd, ervaring van repressie en verhalen over collectieve levensstijlen die gegroeid zijn uit gekraakte plekken in verschillende steden en landen in de wereld, inclusief verslagen uit Rio de Janeiro, Istanbul, Seattle en Australië.

De redacteuren:

SqEK (squatting everywhere kollective) is een netwerk van radicale activisten en onderzoekers uit diverse sociale en politieke bewegingen van over de hele wereld. Het primaire doel van het collectief is om betrouwbare en precieze kennis te produceren over kraakbewegingen als een publieke kennisbron, specifiek voor krakers en activisten. SqEK heeft een jaarlijkse bijeenkomst die vanwege het doel gehouden zijn in Madrid, Milaan, London, Berlijn, Barcelona, Amsterdam, Parijs, Kopenhagen, Rome, New York, Rotterdam, Praag en Catania.

Deze presentatie is alleen in het Engels.

Peer-steungroep als een middel voor sociale verandering

Een groeiend aantal mensen heeft moeite met het omgaan met de emotionele vraag die er in het dagelijks leven gesteld wordt. Dat is geen verrassing – angstigheid en depressie zijn normale reacties op een onrechtvaardige en onverschillige wereld. Hoewel psychotherapie individuen kan helpen, is dat het ook wel. Om de tekortkomingen van individuele therapie en het medische model in geestelijke gezondheid aan te pakken, is Spoons opgericht in de zomer van 2018. Spoons is een grassroots peer-steungroep en leerplek voor emotioneel welzijn. Spoons is gebaseerd op affiniteit en wederzijdse hulp. Dit praatje gaat over hoe Spoons is opgezet en waarom, het geeft een indruk van de sessies en laat zien hoe dergelijke groepen kritische bewustwording kunnen verhogen over mentale gezondheid en hoe kwetsbaarheid gebruikt kan worden als een middel voor collectieve kracht. Ten slotte worden er enkele tips gegeven over hoe je zelf een peer-steungroep kunt opzetten in jouw omgeving.

Dit praatje is in het Engels.

Eén reactie op “[Amsterdam] Programma Anarchist Bookfair Amsterdam 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *