reageer

[Amsterdam] Demonstratie Lutkemeer | Wie repressie zaait, zal verzet oogsten

Afgelopen maandag werden de Tuinen van de Lutkemeer ontruimd. Dit om de plannen van Schiphol Area Development Company mogelijk te maken, de laatste vruchtbare akkergrond van Amsterdam wordt vervangen voor een bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten. Sinds zaterdagavond poogden bezetters de tuinen op de vruchtbare biologische landbouwgrond te beschermden tegen deze vernieling. Ongeveer 50 buurtbewoners, tuinders en sympathisanten verzamelden om de moestuinen in de Lutkemeerpolder te verdedigen. Het mocht niet baten. Onder orders van onze ‘groene’ gemeente werd er politiemacht opgetrommeld om hardhandig te ontruimen en werden binnen vier uur tijd de pompoenen, zonnebloemen en het harde werk van tientallen tuinders vernietigd. Zes mensen zijn gearresteerd. Dit alles voor distributiecentra ten behoeve van verdere uitbreiding van Schiphol.

Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam een biodiversiteit- en klimaatcrisis uitgeroepen. De gemeente beloofde een einde te zullen maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van de klimaatverandering. Desondanks worden destructieve projectplannen die 20 jaar geleden op de tekentafel bedacht zijn niet heroverwogen en gaat ‘business as usual’ gewoon door.

Op vrijdag 6 september zetten wij ons verzet voort en wij roepen iedereen op zich aan te sluiten.

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Verwacht ons bij de Stopera.
[Meer informatie volgt]

lutkemeer ontruimd

Demonstration for the Lutkemeerpolder:
Who sows repression, shall reap resistance.

Last Monday the Lutkemeer Gardens were evicted. Evicted to facilitate the plans of the Schiphol Area Development Company to replace the last fertile clay soil of the city of Amsterdam by an unwanted businesspark. As of Saturday night, protesters attempted to protect the ecological gardens from this destruction. Around 50 neighbours, gardeners and symphatisers gathered to defend the Lutkemeerpolder gardens. It did not help. Our ‘green’ municipality ordered the police-force to forcefully evict and the pumpkins, sunflowers and hard work of dedicated gardeners was destroyed within four hours. Six people have been arrested, of which four are still being detained. All of this for further expansion of Schiphol airport.

On June 20th the municipality of Amsterdam proclaimed a biodiversity- and climate crisis. The municipality promised to put a stop to policies that contribute to an ecological crisis. But nevertheless, destructive project plans that have been designed 20 years ago, are not being reconsidered and ‘business as usual’ goes on freely.

On Friday the 6th of September we will continue our resistance; We welcome everyone to join us.

Who sows wind, harvests storm.
Expect us at the Stopera.
[More to be announced]

We Squash
Extinction Rebellion Amsterdam & NL
ASEED Europe
FossielVrij Nederland
FAIRcity Amsterdam
Je Moeder
Free Cultural Spaces Amsterdam
Platform Eetbaar Amsterdam

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *