1

[Amsterdam] Demonstratie Lutkemeer | Wie repressie zaait, zal verzet oogsten

Afgelopen maandag werden de Tuinen van de Lutkemeer ontruimd. Dit om de plannen van Schiphol Area Development Company mogelijk te maken, de laatste vruchtbare akkergrond van Amsterdam wordt vervangen voor een bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten. Sinds zaterdagavond poogden bezetters de tuinen op de vruchtbare biologische landbouwgrond te beschermden tegen deze vernieling. Ongeveer 50 buurtbewoners, tuinders en sympathisanten verzamelden om de moestuinen in de Lutkemeerpolder te verdedigen. Het mocht niet baten. Onder orders van onze ‘groene’ gemeente werd er politiemacht opgetrommeld om hardhandig te ontruimen en werden binnen vier uur tijd de pompoenen, zonnebloemen en het harde werk van tientallen tuinders vernietigd. Zes mensen zijn gearresteerd. Dit alles voor distributiecentra ten behoeve van verdere uitbreiding van Schiphol.

Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam een biodiversiteit- en klimaatcrisis uitgeroepen. De gemeente beloofde een einde te zullen maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van de klimaatverandering. Desondanks worden destructieve projectplannen die 20 jaar geleden op de tekentafel bedacht zijn niet heroverwogen en gaat ‘business as usual’ gewoon door.

Op vrijdag 6 september zetten wij ons verzet voort en wij roepen iedereen op zich aan te sluiten.

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Verwacht ons bij de Stopera.
[Meer informatie volgt]

lutkemeer ontruimd

Demonstration for the Lutkemeerpolder:
Who sows repression, shall reap resistance.

Last Monday the Lutkemeer Gardens were evicted. Evicted to facilitate the plans of the Schiphol Area Development Company to replace the last fertile clay soil of the city of Amsterdam by an unwanted businesspark. As of Saturday night, protesters attempted to protect the ecological gardens from this destruction. Around 50 neighbours, gardeners and symphatisers gathered to defend the Lutkemeerpolder gardens. It did not help. Our ‘green’ municipality ordered the police-force to forcefully evict and the pumpkins, sunflowers and hard work of dedicated gardeners was destroyed within four hours. Six people have been arrested, of which four are still being detained. All of this for further expansion of Schiphol airport.

On June 20th the municipality of Amsterdam proclaimed a biodiversity- and climate crisis. The municipality promised to put a stop to policies that contribute to an ecological crisis. But nevertheless, destructive project plans that have been designed 20 years ago, are not being reconsidered and ‘business as usual’ goes on freely.

On Friday the 6th of September we will continue our resistance; We welcome everyone to join us.

Who sows wind, harvests storm.
Expect us at the Stopera.
[More to be announced]

We Squash
Extinction Rebellion Amsterdam & NL
ASEED Europe
FossielVrij Nederland
FAIRcity Amsterdam
Je Moeder
Free Cultural Spaces Amsterdam
Platform Eetbaar Amsterdam

, , , , ,

1 reacties op “[Amsterdam] Demonstratie Lutkemeer | Wie repressie zaait, zal verzet oogsten

 • AHOLD TREKT ZICH TERUG UIT LUTKEMEER

  Woensdag 1 december: Toast bij de Stopera
  Het is officieel! Een woordvoerder van Ahold heeft afgelopen vrijdag bevestigd dat het enkele weken geleden heeft besloten om af te zien van ontwikkeling in de Lutkemeerpolder. Al sinds 2019 was het concern in gesprek met de gemeente Amsterdam over de optie om 5,5 ha in de Lutkemeerpolder te bebouwen voor een distributiecentrum.

  Geen overeenkomst
  Lange tijd werd geheimgehouden wie de gegadigde was. Door een WOB procedure kwam de naam -ongewild- toch naar buiten. Het gemeentebestuur van Amsterdam beweert eveneens al sinds 2019 dat er ‘elk moment getekend kan worden’. Destijds werd het door projectontwikkelaar SADC zelfs als doorslaggevend argument aangevoerd voor de rechter die toen de ontruiming van de polder gelastte.

  Maar nu weten we het zeker: er is geen definitieve overeenkomst getekend. Ahold onderzocht alleen of het bedrijf er misschien zou willen bouwen, en heeft nu besloten om dat niet te doen. Afgeschrikt door de vele acties? Of hebben ze toch ingezien dat bouwen op vruchtbare grond echt niet meer kan? Zelf zeggen ze dat ze hebben gekozen voor betere locaties. Zelfs dat is begrijpelijk, voor distributiecentra is de Lutkemeerpolder verkeerstechnisch zeer ongunstig.

  Voedselpark Amsterdam
  Dat betekent dat er weer nieuwe kansen zijn voor de polder en het speelveld open ligt. De alternatieven liggen al klaar. Dit is het moment om serieus aan de slag te gaan met Voedselpark Amsterdam!

  Toeval of niet, juist vorige week zijn er nieuwe bouwwerkzaamheden in de polder begonnen. Er werden bouwketen neergezet, bewakingscamera’s geplaatst en graafmachines begonnen duikers aan te leggen in de kleidammen. Dit past in de strategie om zoveel mogelijk schade in de polder aan te brengen, zodat de natuurwaarde ervan steeds kleiner wordt.

  Leugenachtige wethouder
  Door verschillende partijen werd de verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck hierover aan de tand gevoeld tijdens de commissie RO op woensdag 24 november: hoe konden de werkzaamheden plaats vinden terwijl er nog steeds geen overeenkomsten getekend zijn. Met de kennis van nu is het antwoord van de wethouder dubieus, zo niet leugenachtig: “Die gesprekken lopen nog steeds” was het antwoord, terwijl zij vanzelfsprekend op de hoogte was van het besluit van Ahold om zich terug te trekken.

  Vier mee en eis stopzetting van alle werkzaamheden
  Woensdag 1 december van 13 tot 14 uur vieren we deze overwinning bij de Stopera. Kom ook en neem een champagneglas mee! We doen dan ook onze verdere plannen uit de doeken.
  Van de gemeente eisen we de onmiddellijke stillegging van alle bouwwerkzaamheden en verdere sloop van de Lutkemeerpolder. Wijzig de bestemming terug naar ‘agrarisch’ en geef ruim baan aan het plan Voedselpark Amsterdam, waarvoor genoeg investeerders in de startblokken staan!

  We zijn nog lang niet klaar!
  Er is nog veel nodig om het bestuur zover te krijgen dat ze een andere koers moeten varen. De komende tijd blijven we alle steun en hulp heel hard nodig hebben. Lees in deze nieuwsbrief ook over de stand van zaken van alle procedures en het corruptiedossier. Maar ook van onze toekomstplannen voor de polder.

  Hoe dan ook is het nu heel urgent dat er geen verdere werkzaamheden plaats vinden in de polder. Laat dat vooral weten aan het gemeentebestuur: mailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl en/of mail de wethouder Marieke van Doorninck.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *