reageer

[Amsterdam] Demo tegen ontruiming Vossiusstraat 16 Amsterdam

Op 12 april om 9:30 heeft de Vossiusstraat 16 de zitting van het hoger beroep. Nadat wij de eerste zaak hebben gewonnen, was Volozh niet tevreden om het erbij te laten. Kom op 9 april om 15:00 naar de demo voor de Vossiusstraat 16!

~English below~

Volozh, een miljardair met een gekocht Maltees paspoort, werd op de sanctielijst gezet omdat zijn bedrijf Yandex Kremlin-propaganda verspreidde en gegevens van activisten doorgaf aan dit autoritaire regime. Dit alles terwijl het als bedrijf in Nederland geregistreerd stond. De nieuwssite van Yandex is inmiddels opgekocht door de Russische staat en nu denkt het bedrijf gewoon een nieuw blad te kunnen omslaan. Sinds de eerste rechtszaak heeft Yandex hun aanwezigheid in Nederland massaal uitgebreid. Andere EU-landen hebben Yandex-diensten verboden in hun land, maar Nederland niet!

Want dit land vindt het prima om elk bedrijf, ongeacht hun louche praktijken, zich hier te laten vestigen en nauwelijks belasting te laten betalen. Dat zou zogenaamd goed zijn voor de economie. Maar ondertussen is er een woningcrisis, is er een crisis in de gezondheidszorg – wat goed is voor de economie lijkt niet erg goed te zijn voor ons.

Nadat Volozh de rechtszaak tegen de bewoners van de Vossiusstraat 16 verloor, besloot hij in hoger beroep te gaan. Nu demonstreren we tegen het opkopen van onze stad door de rijken die Amsterdam zien als een investering en een leuk speeltuintje voor hun lelijke yuppensmaak. In de documenten die ze aan de rechtbank gaven, zegt zijn zoon dat hij van plan is ‘een paar keer per jaar’ naar Amsterdam te komen, omdat het een ‘echt coole stad’ is.

In plaats van een vakantiehuis voor oligarchen is Vossiusstraat 16 inmiddels een sociaal centrum geworden waar politieke discussies, vergaderingen, feesten en inzamelingsacties plaatsvinden. Vossiusstraat 16 is een huis, maar ook een plaats van verzet en creatie. Het is een plek om samen te komen, je politiek te organiseren en anarchistische alternatieven te bouwen. Wij geloven dat dit een betere manier is om dit enorme herenhuis te gebruiken.

Volozh staat nog steeds op de sanctielijst, hij mag nog steeds niet reizen in de EU, hij heeft nog steeds niets te zoeken in Amsterdam.

Wij zitten in een wooncrisis, maar oligarchen niet! Zij vinden een tweede (of derde, of vierde…) huis in een land dat ze een paar keer per jaar bezoeken (en de rest van de tijd leeg laten staan) prima. Ondertussen worstelen wij om huisvesting te vinden en in de stad te blijven waar we willen wonen.

Op zondag 9 april vindt een demonstratie plaats ter ondersteuning van het kraakpand Vossiusstraat 16 en tegen Yandex en oligarchen. We verzamelen om 15.00 uur op het Leidseplein!

Er zijn niet te weinig huizen, er zijn gewoon te veel rijke mensen!
—————————————————————————————————————————————-
On the 12th of April the Vossiusstraat 16 has their second court case, the appeal to the decision that was given in November and which had allowed the squatters to stay.

To show support to the squatters, and in order to voice our disagreement with the the high presence of Yandex in the Netherlands, a demonstration will take place on Sunday the 9th of April. It will start on Leidseplein at 3pm!

On the 12th of April at 9:30, de Vossiusstraat has their second court case for their squat, at the Amsterdam court of appeal ( IJdok 20) . After losing the first round, Volozh wants to try his luck again. Come support us at the demo on Leidseplein at 3pm on Sunday the 9th of April!

Volozh, the billionaire Maltese passport-purchaser, was put on the sanctions list because Yandex promoted Kremlin propaganda and passed on data about activists to the state. All while being registered as a company in the Netherlands. Yandex’s news site has in the meantime been bought by the Russian state and now the company thinks they can turn over a bright new leaf as a normal. Since the first court case, Volozh’s company Yandex has massively expanded their presence in the Netherlands. Other EU countries have banned Yandex services from operating in their country, but not the Netherlands!

Because this country thinks it’s perfectly fine to let any company, no matter their shady ethics, to settle here and barely pay taxes. Supposedly, that’s good for the economy. But in the mean time, there’s a housing crisis, there’s a crisis in healthcare — what’s good for the economy doesn’t seem to be any good for us.

After the Vossiusstraat 16 won the court case against oligarch Arkady Volozh, he decided to appeal. We are demonstrating against the buying up of our city by the rich who see Amsterdam as an investment and a fun little playground for their shitty yuppie tastes. Even in the court documents, his son says he plans to come to Amsterdam ‘a few times a year’, because it’s a ‘really cool city’.

In the meantime, instead of being a holiday house for oligarchs, Vossiusstraat 16 has been made into a social center which has been hosting political discussions, meetings, parties and fundraisers. Vossiusstraat 16 is a house, but also a place of resistance and creation. It’s a place to come together, organize politically and build anarchist alternatives. We believe that this is a better way to use this huge mansion.

Volozh is still on the sanctions list, he’s still not allowed to travel in the EU, he has no business owning property in Amsterdam.

There is a housing crisis in this country, but not for oligarchs! They think having a second (or third, or fourth…) home in a country they visit a few times a year and leave empty the rest of the time is perfectly fine. Meanwhile the rest of us struggle to find proper housing and to remain in the city that we want to live in.

On Sunday 9th of April a demonstration in support of the Vossiusstraat 16 squat and against Yandex and oligarchs will take place. We meet at 3pm on Leidseplein!

There’s not too few houses, there’s just too many rich people!

[Overgenomen van Indymedia]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *