reageer

[Amsterdam] De Mobiele Eenheid gaat naar de rechtbank!

[English below]

Kraakcollectief De Mobiele Eenheid heeft drie weken geleden het pand Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 in Amsterdam-Noord gekraakt. Als reactie op de commercialisering, massatoerisme, precaire woningmarkt en vastgoedgeweld in de stad, zijn wij hier een sociaal non-commercieel centrum gestart met een programma van activiteiten. Slechts enkele weken na de bezetting van het pand dreigt nu reeds het eind. De eigenaar is na een aantal felle bedreigingen jegens het collectief naar de rechter gestapt, omdat hij voornemens zou zijn het pand tot hotel om te bouwen.

Echter, loopt Amsterdam vol met hotels en toeristen. Van de hotelstop die het vorige college afkondigde is tot op heden weinig te merken. De eigenaar, een diamanthandelaar en speculant, weet ook dat echte diamanten tegenwoordig twee benen hebben, via Schiphol binnenkomen en rolkoffertjes voorttrekken.

Daarnaast betwijfelt de Mobiele Eenheid de realiseerbaarheid van dit bestemmingsplan. In 2006 is het pand al eens gekraakt en ook toen verhaalde de eigenaar zich op eenzelfde plan voor een hotel. Hoewel hij in 2013 reeds een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel gekregen heeft, is er sindsdien weinig gebeurd. Het grootste gedeelte van het pand staat al jaren leeg.
In de aankomende jaren zal rondom het Gedempt Hamerkanaal, waar thans nog een bedrijventerrein is, een nieuwbouwwijk verrijzen. In het totaal zullen er 6.500 woningen gebouwd worden. De waarde van de grond zal in deze jaren sterk toenemen. Op basis van deze feiten vermoeden wij, dat hij het oprukken van de nieuwbouwwijk afwacht en zal proberen zijn grond inclusief omgevingsvergunning voor hotel, duur te verkopen.

Zodoende lijkt dit een zaak van langdurige leegstand wegens vastgoedspeculatie, in plaats van een werkelijk bestemmingsplan voor dit pand op korte termijn. Dit vinden wij als collectief erg kwalijk binnen het huidige stadsklimaat van woningnood en escalerende huurprijzen. Leegstand zou aangepakt moeten worden door de gemeente. Die is immers sinds 1 oktober 2010 via de wet ‘’kraken en leegstand’’ gemachtigd om middels boetes aanhoudende leegstand tegen te gaan. De wet wordt maar half gebruikt. Wel voor het ontruimen van krakers maar niet voor het tegengaan van leegstand.

Leegstand is dus nog steeds een ongelofelijk weid verspreidde realiteit. Daarom hebben wij als collectief besloten om de rechtszaak vandaag, op dinsdag 6 november, aan te gaan en het gebouw als niet-commercieel, horizontaal sociaal centrum en woonruimte voor mensen zonder huisvesting te blijven gebruiken.

Wij wijken niet voor hotels, grondspeculatie of anti-kraak!

——————————–

Three weeks ago, the collective De Mobiele Eenheid squatted the building Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 in Amsterdam Noord. To counteract the commercialisation, mass-tourism and precarious housing market, we have created a social centre offering a weekly program. Soon after the building’s occupation in opposition to an all-encompassing property-based violence, the end is near. Following dangerous threats, the owner of the building is summoning the collective to court, based on his supposed plan to turn the building into a hotel.

Amsterdam contains a disproportionate number of hotels and is completely over-crowded. The hotel stop decreed by the previous city government, is hardly noticeable. But the owner in question, a diamond merchant and property speculator, knows that real diamonds nowadays have two legs, arrive in Schiphol and pull wheelie bags.

His presented plans are not only problematic, but also highly questionable. In 2006, the building was squatted for the first time and already then, the plan was to build a hotel. Besides an environmental permit in 2013, the owner has undertaken little to no action hinting at reconstruction of the building. Overall, the greatest part of his property has been standing empty for many years.

In the upcoming years, a new housing development project will be realised in the area surrounding Gedempt Hamerkanaal, the so-called Hamerkwartier, which is currently comprised of mostly businesses. According to the plan, altogether 6.500 flats will be built, and real estate value will rise significantly. The owner of Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 is therefore likely to await the development so as to sell his property for a higher profit.

Thus, his plans will presumably result in renewed, long-lasting vacancy due to property speculation, instead of the realisation of an actual zoning plan in the near future. In the face of dire housing shortages, escalating prices and the prevalence of precarious living, emptiness cannot be justified. The municipality has done little to act against emptiness. Since the introduction of the law “kraken en leegstand” concerning squatting and emptiness on October 1, 2010, municipalities are able to counter persistent vacancy by means of fines. In reality, only half of this law is put into practice. It is used to justify the eviction of squatters, but not to counter vacancy.

De Mobiele Eenheid will go to court today, on November 6, and continue to use the building as a non-commercial, horizontal social space as well as living space for people in precarious housing situations.

We are not evicted for hotels, property speculation and anti-squats!

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *