[Amsterdam] Book presentation JaKra! #1 (Squatting Yearbook 2018)

Joe’s GaragePretoriusstraat 43
Amsterdam
reageer

[Amsterdam] Book presentation JaKra! #1 (Squatting Yearbook 2018)

This annual bilingual book project aims to create more intercity involvement and solidarity between squatters and housing activists in Holland and beyond.

When?

Thursday, June 6th
Food from 7 pm
After the food: book presentation, questions/discussion

Where?

Volkseten Vegazulu @ Joe’s Garage
Pretoriusstraat 43
Amsterdam

Jakra!

[English below]

JaKra! is een kraakvers initiatief vanuit Kraakspreekuur Den Haag. Met dit boekproject willen wij met krakers en woonactivisten uit zoveel mogelijk verschillende plaatsen terugblikken op een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Door jaarlijks een aantal van onze successen en tegenslagen te delen, hopen wij erin bij te dragen om meer betrokkenheid en solidariteit tussen activisten in verschillende plaatsen te creëren. Daarbij vind je in dit boekje achtergrondartikelen en handige info omtrent kraken en woonstrijd.

Het blijkt nog altijd nodig en nuttig om te kraken — dat bewijzen enkele van de verhalen in de eerste editie van JaKra! (jaarboek kraken 2018). Er moet worden gewoond. Er moet ruimte zijn voor autonomie. Er moet worden geprotesteerd tegen speculatie, sociale afbraak en stadsvernieling en er moet worden gestreden vóór een inclusieve stad met voldoende betaalbare huisvesting en niet-commerciële uitgaans- en ontmoetingsplekken.

Door jaarlijks enkele van onze successen en tegenslagen te bundelen hoopt dit jaarlijkse boekproject een bijdrage te leveren aan het versterken van inter-stedelijke betrokkenheid en solidariteit tussen krakers en woonactivisten in Nederland en daarbuiten en hopen we zoveel mogelijk mensen te inspireren om ook actief te worden en mee te bouwen aan een slagvaardige woonstrijdbeweging.

JaKra! #1 is binnenkort voor 5 euro verkrijgbaar in de subversieve boekenwinkels Rosa (Groningen), de Opstand (Den Haag) en het Fort van Sjakoo (Amsterdam) en binnenkort ook te downloaden via deze website!

Tips voor de redactie? Misschien wil je in tekst, illustraties en (foto)verslagen bijdragen aan JaKra #2 (jaarboek kraken 2019)? Neem dan contact op met de redactie, via jakra[apenstaartje]riseup[punt]net!

JaKra! is initiated by KSU Den Haag (The Hague Squatting Info Centre). In this book project we would like to look back on a number of developments and events in the past year, together with squatters and housing activists in different places. By sharing some of our successes and setbacks on an annual basis, we hope to contribute to creating more involvement and solidarity between activists from all over. In the book you’ll also find background articles and helpful info concerning squatting and housing struggles.

It turns out that squatting is still necessary and useful — as some of the stories in the first JaKra! issue (squatting yearbook 2018) demonstrate. Housing is a necessity. There needs to be space for autonomy. Protests against speculation, social degradation, and miserable urban regeneration are necessary. We must fight for an inclusive city with sufficient affordable housing and non-commercial places to go out and meet people.

By sharing some of our successes and setbacks on an annual basis,  we hope to contribute to creating more intercity involvement and solidarity between squatters and housing activists in the Netherlands and beyond and to inspire more people to become active themselves, helping  to build an effective movement for the housing struggle.

In the Netherlands JaKra! #1 will soon be available for 5 euros in the subversive bookshops Rosa (Groningen), the Opstand (Den Haag) and the Fort van Sjakoo (Amsterdam) and soon also available to download on this website!

Tips for the editors? Maybe you want to contribute to JaKra! #2(yearbook squatting 2019) in text, illustrations and (photo) reports? Contact the editors via jakra[at]riseup[dot]net!

, , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *