reageer

[Amstelveen] Laatste kraakpand ontruimd // Villa Aardappeleters

Overgenomen van Squat.net

Op 18 februari hebben wij, de bewonersgroep van Villa Aardappeleters, ons pand verlaten. Na een juridische strijd van 6 jaar hebben wij gekozen het vonnis van de rechtbank Amsterdam te respecteren en onze woning zonder fysieke strijd te verlaten.

Villa Aardappeleters

Villa Aardappeleters aan de JC van Hattumweg 3 in Amstelveen was op 1 maand na 19 jaar gekraakt. De woongroep heeft in haar 19 jarig bestaan bijna 30 bewoners gehad. Sommigen van hen woonde hier meer dan 10 jaar, anderen slechts enkele maanden. Waar de ene bewoner bewust koos voor de vrijheid en ruimte die deze bijzondere plek bood, was het voor anderen pure noodzaak, zoals voor bijvoorbeeld enkele ongedocumenteerde personen die hier hebben gewoond.

Hoewel Villa Aardappeleters een vrij onbekend kraakpand was heeft het een roemrucht verleden. Nadat het pand in maart 2003 werd gekraakt vonden de krakers tijdens een feestje diverse wapens en explosieven, verborgen op zolder. Het was voor de politie aanleiding het pand te ontruimen en de explosieven tot ontploffing te brengen in de naastgelegen akker. Ook in de woning van toenmalige eigenaar René Putzfeld aan de Amsterdamseweg werden verschillende chemicaliën en explosieven gevonden en werd een deel van de straat ontruimd. René Putzfeld zat hiervoor enkele maanden vast. De krakers konden het pand na 2 dagen weer her-kraken. Hoewel het pand op papier van René Putzfeld was, was de werkelijke eigenaar zijn vader Johannes Putzfeld, die in die tijd meerdere woningen en bedrijfspanden bezat. Nadat het pand in 1990 was aangekocht werd het nooit als woning gebruikt. Behalve als wapenopslag diende de woning als adres voor een postorderbedrijf in explosieven en andere benodigdheden om bommen te maken. Ook werd het bedrijf gebruikt om boeken als “Hoe een lijk te laten verdwijnen”, “Hoe een bom te maken” en “Mein Kampf” te verspreiden.

Na dit bijzondere eerste jaar beleefde het pand ruim 12 rustige jaren waar niemand van de familie Putzfeld zich met het pand bemoeide. Niet Johannes Putzfeld, de pater familias, niet Rene Putzfeld de wapen- en explosieven handelaar, niet Johannes Putzfeld Jr, de veroordeelde miljoenen oplichter en niet Charlotte Putzfeld, de dochter en de huidige enige erfgenaam. In deze periode kon het pand, wat in zeer slechte staat was aangetroffen, worden opgeknapt en onderhouden en werd er een grote moestuin aangelegd waar verschillende andere panden in onze community mee gevoed konden worden. Sinds 2014 probeert de familie Putzfeld het pand terug te krijgen. Eerst door fysieke dreigingen en sinds 2016 via gerechtelijke procedures. In die procedures blijkt keer op keer dat de familie geen consistent verhaal heeft over wat zij van plan is met het pand. Er wordt zo vaak gewisseld van scenario dat de rechtbank tot 3x toe de krakers in het gelijk stelt. Tot afgelopen december 2021. Na een bodemprocedure van 2,5 jaar waarin het voor Charlotte Putzfeld, erfgename van Johannes Putzfeld, steeds onmogelijk lijkt om haar wisselende plannen hard te maken, krijgt zij het voordeel van de twijfel van de rechtbank. Hoewel de krakers slechts een schijnovereenkomst zien en een onrealistisch renovatie plan, geeft de rechtbank aan “een duurzame oplossing” te willen voor het pand en neemt zij genoegen met het schamele bewijs wat Putzfeld aanlevert.

Wij zien de zoveelste plek die moet verdwijnen omwille van economisch gewin. De stad wordt onbetaalbaar. Villa Aardappeleters was een van de laatste vrije plekken in de omgeving van Amsterdam. Betaalbaar wonen is geen luxe. Betaalbaar wonen is de voorwaarde voor creativiteit en het organiseren van activiteiten die niet om winst draaien. Ons huis was een kleine leefgemeenschap aan de rand van de stad en het buitengebied. Het diende niet alleen als huis voor haar bewoners maar was ook een ontmoetingsplek in de levens van veel verschillende mensen. Wat rest is de volgende onbetaalbare villa voor de hoogste bieder.

De bewoners van Villa Aardappeleters
hattumweg3 [at] riseup [dot] net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *