Alternatieve economie in praktijk

De KlinkerVan Broeckhuijsenstraat 46
Nijmegen
reageer

Alternatieve economie in praktijk

[English below]

De AGN presenteerd een kameraad uit Catalonië. Hij zal spreken over de Libertaire Infrastructuur Bijeenkomsten, een netwerk dat nu twee jaar bestaat en verschillende constructieve libertaire projecten bij elkaar brengt; van vrije scholen, anarchistische drukkerije en piratenradio tot bezette tuinen, metaal- en houtwerkplaatsen en antikapitalistische klinieken. Het doel van het netwerk is om het fundament te leggen voor een gifteconomie en om het starten van vergelijkbare projecten an te moedigen, dergelijke projecten die al bestaan zichtbaar te maken en om te helpen om zulke projecten te behoeden voor isolatie, kapitalistische uitbuiting, staatsrepressie en burnout. Bijeenkomsten van het netwerk behandelen ook vragen als financiering vs. autonomie, gifteconomie vs. coöperatieven en alternatieve valuta, projectmatigheid en het overleven in tijden van crisis.

Er bestaan veel constructieve projecten vanuit de anarchistsche en antikapitalistische bewegingen. Maar vaak worden zij geconfronteerd met isolatie en moeten ze hun overleven zoeken in een kapitalistisch landschap. Zowel het netwerk als de lezing zijn een intitiatief om mensen aan te moedigen om anarchie en wederzijse hulp in het hier en nu in de praktijk te brengen.

Datum: 7 juni 2017, 20:00
Locatie: De Klinker, v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

Voertaal: Engels, vertaling mogelijk
Toegang: gratis

Meer info over het project: infraestructures.alscarrers.org

 

[English]

The Anarchistische Groep Nijmegen [resents a comrade living in Catalunya. He will talk about the Libertarian Infrastructures Gathering, a network that has existed for two years, bringing together different constructive projects from free schools, anarchist printshops, and pirate radios to occupied gardens, metal and carpentry workshops, and anti-capitalist clinics. The purpose of the network is to lay the foundations for a gift economy, to encourage the creation of new such projects and bring visibility to those that already exist, and to help existing projects overcome problems of isolation, capitalist exploitation, state repression, and burnout. Gatherings of the network have also dealt with questions ranging from funding vs. autonomy, gift economy vs. cooperatives and alternative currencies, projectuality and survival in times of crisis.

Many constructive projects arise from anarchist and anti-capitalist movements, but often they become isolated and forced to seek their survival within a capitalist landscape. Both the network and the talk itself are an initiative intended to encourage us to put anarchy and mutual aid in practice now.

Date: 7th june 2017, 20:00
Location: De Klinker, v. Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

Language: English
Entrance: free

More info on the project: infraestructures.alscarrers.org

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *