alternatieve boekenbeurs in Gent BE

De CentraleKraankindersstraat 2
Gent
reageer

alternatieve boekenbeurs in Gent BE

Zaterdag 12 april is er de 13de editie van de Alternatieve Boekenbeurs, in De Centrale in Gent, met tientallen onafhankelijke uitgeverijen en NGO’s die publicaties aanbieden over anarchisme, politieke filosofie, antiracisme, radicaal milieuactivisme en zo meer… – van 10u tot 18u.
Allemaal in De Centrale, Kraankinderstraat 2, Gent.

boekenbeursgent2014

Infomania stelt een programma met lezingen, workshops en discussies samen:

11u-12u00 Boekvoorstelling ‘Bloed en barricaden’ (Dennis Bos)
11u-12u30 Sans-papiers in Calais (No Border Netwerk)
13u-14u00 X min Y
13u-14u30 Taksim Commune: Gezi Park and the Uprising in Turkey (Marianne Maeckelberg en Brandon Jourdan) – voertaal Engels
13u-14u30 Vrije Bond: ontmoeting en campagne dwangarbeid
15u-16u “Richtlijnen voor de consument” – surrealistische poëzie van Jan Bervoets
15u-16u30 Discussie kraakverbod
15u-16u30 Anarchist solidarity and anti-war initiatives in former
Yugoslavia (a recollection from Croatia) – voertaal Engels
17u-18u30 Blockupy 2014
17u-18u30 Corporate Europe (David Cronin) – voertaal Engels
17u-18u30 Sociale strijd in Zuid-Amerika
doorlopend: ‘KRAAK – voor het recht op wonen & tegen de leegstand’ (docu)

doorlopend: zeefdrukatelier
13u-17u: kinderopvang
21u optredens Cop on Fire (B – sub-dub) en Counter Attack (B – punk) en fuif met DJ Desperado (B – balkanbeats, ethnogrooves, urban jungle).
Inkom: 5 euro.

11u-12u00 Boekvoorstelling ‘Bloed en barricaden’ (Dennis Bos)
Na een voor Frankrijk desastreus verlopen oorlog tegen Pruisen brak in 1871 een opstand uit die de geschiedenis zou ingaan als de Parijse Commune. Op 18 maart van dat jaar bezetten opstandige Parijzenaars de stad. 72 dagen later werden zij in bloedige barricadegevechten verpletterend verslagen. Vele duizenden werden standrechtelijk geëxecuteerd.
In Bloed en barricaden vertelt Dennis Bos hoe de zo jammerlijk mislukte revolutie van Parijs in de loop van de tijd is herdacht door socialistische kunstenaars, politici en ‘gewone’ activisten, van Marx tot Drees, van Pol Pot tot Roel van Duijn en van William Morris tot Bertolt Brecht. Het meeslepende verhaal bestrijkt meer dan een eeuw en beweegt zich langs alle windstreken: van de Amsterdamse Jordaan naar Nieuw-Caledonië in de Stille Zuidzee, van de anarchisten in Chicago in de jaren 1880 naar het Petrograd van de Oktoberrevolutie en van de Berlijnse Spartakusopstand van 1919 naar het Shanghai van Mao’s Grote Proletarische Culturele Revolutie.
Dennis Bos laat zien hoe de herinnering aan de Commune zich ontwikkelde tot een ware mythologie met bekende symbolen als de barricade en rode vaandels, maar ook een verborgen universum vol horror en pornografie.
Dennis Bos (1969) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam, waar hij promoveerde op de Amsterdamse socialistische
arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Hij is docent Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de rol van fysiek geweld en erotiek in de geschiedenis van de politieke cultuur.

11u-12u30 Sans-papiers in Calais (No Border Netwerk)
Calais, een stad van armoede, een poort naar Engeland, een plaats waar mensen doorrijden zonder nadenken, een plaats waar mensen vastzitten en waar anderen niet over willen nadenken. Calais is een plaats waar talloze mensen die gevlucht zijn tegen wil en dank stranden, op zoek naar een beter leven. Zonder papieren, en bijgevolg dus ook zonder rechten volgens zij die er de plak zwaaien.
In 2009 vond in Calais een No Border Camp plaats. Sindsdien is er een permanente aanwezigheid van No Border activisten in Calais.
No Border Netwerk is een netwerk van antiracistische groepen die
samenwerken tegen de uitsluiting en criminalisering van migranten en die strijden voor vrijheid van migratie. In deze presentatie leggen we uit wat de ideeën erachter zijn en wat dat in praktijk inhoudt. Verder hebben we het over het dagelijks leven van migranten in Calais, de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en wat er gedaan kan worden om hen te helpen.

13u-14u00 X min Y
XminY is een wereldwijd uniek actiefonds en ondersteunt al meer dan 45 jaar sociale bewegingen. Problemen en misstanden kunnen in de visie van XminY het beste ‘van onderop’ worden aangepakt. Juist lokale pioniers en kleinschalige organisaties weten het beste op welke manier en met welke methoden meer gelijkheid en zeggenschap gerealiseerd kan worden. Jaarlijks geeft XminY aan ongeveer 150 projecten financiële steun. XminY wil vanaf dit jaar in België actiever worden. Ze leggen uit hoe je bij hen geld kan vragen voor (directe) acties en campagnes. Daarnaast hopen ze dat mensen en groepen hen willen helpen XminY meer bekend te maken in België. Meer info: https://www.xminy.nl/

13u-14u30 “Taksim Commune: Gezi Park and the Uprising in Turkey” (Marianne Maeckelberg en Brandon Jourdan) – voertaal Engels
Een verhaal van de bezetting van Gezi Park, de gewelddadige ontruiming ervan en de opstand die er op volgde.
In late May 2013, political unrest swept across Turkey. In Istanbul, a large part of the central Beyoğlu district became a battle zone for three consecutive weeks with conflicts continuing afterward. The protests were initially aimed at rescuing Istanbul’s Gezi Park from being demolished as part of a large scale urban renewal project. The police used extreme force during a series of police attacks that began on May 28th 2013 and which came to a dramatic head in the early morning hours of Friday May 31st when police attacked protesters sleeping in the park. As the images of the heavy-handed policing spread across the world, the protests quickly transformed into a popular uprising against the Prime Minister Tayyip Erdogan and his style of authoritarian rule.
This short documentary tells the story of the occupation of Gezi Park, the eviction on July 15, 2013, and the protests that have continued in the aftermath. It includes interviews with many participants and footage never before seen.
Brandon Jourdan and Marianne Maeckelbergh have been traveling,
researching, and making short films about the recent wave of uprisings that have spread across the globe. They will screen their short documentary “Taksim Commune: Gezi Park and the Uprising in Turkey” and go into discussion on the context and consequences of the protest and the uprising that followed. Meer info: http://www.globaluprisings.org/taksim-commune-gezi-park-and-the-uprising-in-turkey/

13u-14u30 Vrije Bond: ontmoeting en campagne dwangarbeid
De Vrije Bond is een anarchistische zelf-organisatie die haar wortels in het Nederland van begin de jaren ’90 heeft. We nodigen alle leden en geïnteresseerden uit voor een babbel en om nader kennis te maken. We beginnen met een kleine introductie. Daarin kijken we onder meer terug op de voorbije activiteiten waaraan we als Vrije Bond deelnamen en presenteren een overzicht van onze publicaties. Daarnaast stellen we onze campagne rond dwangarbeid voor.

15u-16u “Richtlijnen voor de consument” – surrealistische poëzie van Jan Bervoets
Jan Bervoets brengt gedichten uit “Handleiding voor de consument”, dat in 2013 bij Kelderuitgeverij verscheen.
Zowel de vrijheid als de poëzie hebben Jan Bervoets van jongs af aan bezield. Hij heeft zich nooit laten inkapselen door de drogredenen van politieke, commerciële en artistieke spindokters, die de natuurlijke drang naar vrijheid en poëzie altijd en overal onschadelijk trachten te maken.
In het anarchisme vond hij als opstandig individu de maatschappelijke idealen die aan zijn vrijheidsdrang beantwoorden. Het surrealisme verschafte hem als dichter de middelen om zich in volledige ongebondenheid te kunnen uiten. ‘Ik pak de woorden terug, die de reclame steelt van de poëzie,’ zegt Bervoets. Ook vond hij weer woorden om het heersende fatsoen te tarten en om de politionele machtsverhoudingen belachelijk te maken.
Zijn poëzie komt voort uit het vitale automatisme van de verbeelding, uit toevallig opgevangen nieuwsberichten en flarden uit gesprekken, uit versprekingen en associatieve herinneringen, maar ze is toch vooral de expressie van een consequente strijdbare levenshouding. Meer info
http://kelderuitgeverij.nl/?p=f&u=25.

15u-16u30 Discussie kraakverbod
Afgelopen jaar dienden zowel Open VLD als SP-A wetsvoorstellen in die kraken strafbaar maken. Mogelijk wordt daar onder de volgende regering over beslist. Wat staat er precies in die voorstellen? Welke context en motieven spelen mee om kraken strafbaar te willen maken?
We horen van Nederlandse activisten hoe zij hebben geprobeerd het
kraakverbod tegen te houden, waarom dat niet is gelukt en welke
consequenties dat vandaag heeft. Wat kunnen we doen om verzet op te bouwen tegen een kraakverbod? Wat kan werken (en wat niet)? Welke concrete initiatieven kunnen we nu al nemen?

15u-16u30 Anarchist solidarity and anti-war initiatives in former
Yugoslavia (a recollection from Croatia). – voertaal Engels
Anarchistische solidariteit en anti-oorlogsinitiatieven in voormalig Joegoslavië.
There is no objective history. There are only different interpretations of what has happened and a very clear idea that the “ordinary”, “little” people are the victims of all systems, whether these systems are founded on this or that ideology, nationalism, religion…
The wars that took part during the nineties produced only victims. Victims were caused by the media propaganda, nationalism, the states and their leaderships, local thugs, different obeyers, the ones who “carried out the orders”…
In a situation like that, mass war psychosis, there were still pockets of resistance to the conflict, nationalism, hate and the war itself, although it was all around us and became the integral part of our lives. The new normality. We will talk about anarchist actions of solidarity, different anti-war initiatives and their influence during the nineties.

17u-18u30 Blockupy 2014
Een brede coalitie van actiegroepen en organisaties zal de feestelijke opening van de nieuwe vestiging van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, dit najaar, grondig gaan verstoren. Daarmee protesteren ze tegen onder andere het Europese bezuinigingsbeleid en het huidige migratiebeleid. Daarnaast wil Blockupy zich richten op anti-kapitalistische acties, consumentisme, speculatie met voedsel, gentrification, landgrabbing en privatisering. Ze roepen op voor gedecentraliseerde acties tussen 15 en 25 mei.
De Blockupy groep Nederland is ontstaan uit Vrije Bonders, Kritische Studenten Utrecht en Real World Economics en wil mobiliseren om aan de acties mee te doen. Meer info: https://blockupy-frankfurt.org (D/ENG),
http://www.globalinfo.nl (NL)

17u-18u30 Corporate Europe (David Cronin) – voertaal Engels
Onderzoeksjournalist David Cronin over zijn boek Corporate Europe: How Big Business Sets Policies on Food, Climate and War.
Journalist David Cronin kent de wandelgangen van de Europese politiek als geen ander. In zijn nieuwe boek (Pluto Press, 2013) ontbloot David Cronin de macht van grote bedrijven. Hij toont aan hoe de elites uit de bedrijfswereld het Europese beleid beïnvloeden en controleren. In elk beleidsdomein zijn het dezelfde mechanismen: “Think Tanks” worden gefinancierd door bedrijven en promoten hun belangen onder het mom een “neutraal platform voor discussie” aan te bieden; in zogenaamde ‘expertengroepen’ krijgen vertegenwoordigers van grote Europese bedrijven bevoorrechte toegang van de EU; lobbyisten, vaak voormalige EU medewerkers, spelen een manipulatief spel zonder aan iemand verantwoording af te moeten leggen. De allesoverheersende doelstelling om van de EU een economische supermacht te maken, maakt velen binnen de EU instellingen blind voor de ondemocratische Europese besluitvorming en voor de perverse effecten van de logica die bedrijfsbelangen boven alles anders zet.
David Cronin is journalist. Zijn stukken verschenen onder meer in The Guardian, Wall Street Journal Europe en the Irish Times. Meer info:
http://blogs.euobserver.com/cronin

17u-18u30 Sociale strijd in Zuid-Amerika
Deze presentatie gaat in op de sociale strijden in Zuid-Amerika. De focus ligt op de opstandige golf die al enkele maanden door Brazilië raast. Na de rellen in juni is het conflict er blijven smeulen, zeker nu de wereldbeker voetbal er aan komt. Verder zullen ook anarchistische strijden en lopende discussies in landen als Chili, Argentinië, Uruguay en Venezuela de revue passeren. Tenslotte stellen we Contrabando voor, een nieuw magazine over anarchisme en sociale strijd in Zuid-Amerika. Daarna is er plaats voor discussie.

[doorlopend] ‘KRAAK – voor het recht op wonen & tegen de leegstand’
Deze documentaire toont een menselijk portret van de diverse motieven en overtuigingen van krakers. Een veelzijdige wereld waarin men op een creatieve en ecologische manier invulling geeft aan de noodzakelijke basisbehoeften, directe solidariteit en vrijheid.
Een film van Evelien Hoedekie i.s.m. Kraaksteungroep Gent, Joeri
Willekens, Toon Lambrechts en Liesbeth Schroe. Met de ondersteuning van VictoriaDeluxe Vzw.

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *