reageer

[AK Gent] Waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

2860665147Vorige week organiseerden wij samen 
met Comac de Week tegen Racisme en 
Fascisme aan de UGent. Naar aanleiding
daarvan willen wij een duidelijk
statement naar buiten brengen over
waarom wij geen fascisten op onze 
activiteiten tolereren.

Dag allemaal,

Vorige week organiseerden wij samen met 
Comac de Week tegen Racisme en
Fascisme aan de UGent. Naar aanleiding
daarvan willen wij een duidelijk
statement naar buiten brengen over waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

De week bestond uit heel wat succesvolle lezingen, discussies, film en de
expositie De Laarzen van de Leeuw. De expositie heeft als thema
extreemrechts in Vlaanderen, voornamelijk vanaf de  jaren 70 tot nu, en de
antifascistische reactie daarop. De expositie zou te bezichtigen zijn op
woensdag en donderdag, maar werd echter onvoorzien gesloten op
donderdagochtend ‘door omstandigheden’. Bij deze willen wij een nadere
verklaring geven van deze ‘omstandigheden’.

Eerst de feiten: De expo werd afgelast na een bezoek van enkelen van het
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) op woensdag. Zij werden
omwille van principiële en veiligheidsredenen geweigerd deze expo te
bezoeken. Hierop dienden zijn klacht in binnen de UGent waarop er risico
bestond dat medeorganisator Comac haar erkenning van de universiteit zou
kunnen verliezen. Ook werd gedreigd tegenover het AK dat wij in de
toekomst geen activiteiten meer aan de unief zouden kunnen organiseren.
Donderdagochtend werd daarom door Comac besloten dat de expo niet zou
doorgaan, en werd alles afgesloten en ingepakt.

Wat is het KVHV ?

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond heeft het imago een
studentikoze, Vlaams-nationalistische en conservatieve vereniging te zijn.
Wij hebben echter onze bedenkingen bij waar dit Verbond zich mee bezig
houdt, en met wie er in de leiding zit en er de dienst uitmaakt. Om te
beginnen verspreidt deze vereniging regelmatig affiches ter ere van
politieke figuren die ze in de bloemetjes willen zetten. Eén voorbeeld
daarvan is Verdinaso-stichter, en martelaar van het fascisme Joris Van
Severen die overigens Hitler te zacht voor de Joden vond . Bij onze
lectuur van het kwartaalblad ‘Ons Verbond’, kwamen we ook interessante
dingen te weten, zoals dat Tom Peeters (ex-preases) zijn lievelingsboek de
biografie van David Duke is.[1] Duke was een erg prominent figuur in de
geschiedenis van de KuKluxKlan. Verder vond Peeters ook dat de Holocaust
‘erg, maar wel nodig’ was. Ex-schachtenmeester van het KVHV Marlies
Brouwers, liet in haar campagne in de studentenverkiezingen voor de
Sociale Raad van de UGent vallen dat haar vurigste wens was “mijn
toekomstige kroost kunnen opvoeden in een vrij, blank en Vlaams
Vlaanderen”[2]. Ook is het KVHV niet schuw om fascistische politici te
komen laten spreken op haar activiteiten. Een voorbeeld daarvan is
Gabriële Adinolfi, die mee Terza Posizioni oprichtte.[3] Een ander
voorbeeld is Domenico Di Tullio, die zijn boek over de geschiedenis van
Casa Pound kwam voorstellen[4]. Casa Pound is net als Terza Positione een
openlijk fascistische vereniging uit Italië.

Het KVHV houdt zich dus actief bezig met een voedingsbodem creëren voor
extreemrechts en fascistisch gedachtegoed. Het is een feit dat er een
doorstroom is van het KVHV naar de Vlaamse politiek. Zonder te willen
zeggen dat dit daarom een homogene vereniging is waarbinnen geen
gematigden zitten, menen we wel dat we de radicale elementen hierbinnen
niet mogen onderschatten. Daarom gaan we hier niet lichtzinnig over.

Onze positie hiertegenover

Als anarchisten gaan we uit van de vrijheid en gelijkheid voor alle
mensen, van een maatschappij waar iedereen haar of zijn vermogens kan
ontplooien ongeacht discriminatie op basis van geloof, seksuele voorkeur,
etniciteit, het bezitten van papieren of niet enzovoort. De complete
ontkenning van dat ideaal, dat is wat het fascisme is, dat willen we
bestrijden en de verkondiging ervan laten we niet gebeuren zonder
weerstand. Dat is voor ons dan ook net het hele punt van deze week tegen
racisme en fascisme.

Na een degelijke analyse van racistische, extreemrechtse en fascistische
bewegingen moeten ook de noodzakelijke en proportionele middelen worden
ingezet om die bewegingen in te dijken en in hun werking te verhinderen.
Dit om te vermijden dat de situatie evolueert in de richting van
Griekenland, Hongarije of Calais, waar neofascisten en andere
extreemrechtsen weer zonder schaamte geweld zijn beginnen gebruiken tegen
mensen zoals sans-papiers en linkse activisten die niet in hun plaatje
passen.[5]

Wij van het Anarchistisch Kollektief zijn ervan overtuigd dat we racisten
en fascisten geen platform moeten geven en hen dus ook niet moeten
tolereren op onze activiteiten. Zij die menen dat dit een ongeoorloofde
beperking is van het recht op vrije meningsuiting zouden we voor de keuze
willen stellen tussen enerzijds een openbare ruimte waar mensen met een
andere huidskleur, geloof, … niet welkom zijn, en anderzijds zo’n openbare
ruimte waar alleen zij die op dit vlak een gevaar voor anderen betekenen
niet welkom zijn. Een mogelijkheid waar we de fascisten er door middel van
debat van overtuigen dat ze een mensonterende ideologie aanhangen achten
wij jammer genoeg niet realistisch. Daarom dat we dan ook menen dat er
niet enkel debat maar ook strijd nodig is tegen de kanker van
extreemrechts.

Volgens de regels van de universiteit moest Comac als erkende
studentenvereniging wel alle types bezoekers toelaten, zonder het
noodzakelijk met die regels eens te zijn. Als ze hier tegenin zouden gaan,
dreigde Comac haar erkenning te verliezen en daarmee ook de mogelijkheid
zalen en infrastructuur van de unief te gebruiken.

Dit moet het AK en de organisatoren van de expo er echter niet van
weerhouden een ander standpunt in te nemen. Wij willen de fascisten de
toegang tot deze en de toekomstige activiteiten absoluut ontzeggen, door
die ook actief te bemoeilijken. Omdat dit binnen het kader van de unief
voor hen niet mogelijk was, heeft Comac de expo donderdag doen sluiten.

Wij betreuren ten zeerste dat de zaken op deze manier zijn verlopen en wij
keuren dan ook de sluiting van de expo door Comac expliciet af. Dit omdat
er duidelijke afspraken waren gemaakt tussen alle betrokkenen over het
weigeren van personen die een veiligheidsrisico vormen en omdat we vinden
dat er tegenover het fascisme een principieel standpunt moet worden
ingenomen. Dat standpunt moet overigens niet worden verlaten omwille van
regels waaraan een vereniging onderworpen is, maar zich niet in kan
vinden.

De Week tegen Racisme en Fascisme en de expo in het kader daarvan, hadden
als doel duidelijk te maken dat bepaalde meningen en verenigingen niet te
tolereren zijn omdat ze haat zaaien en een inperking van de vrijheid en
gelijkheid van mensen tot stand brengen. Door bepaalde mensen niet binnen
te laten op de expo, gaven we het signaal dat we hun boodschap niet
tolereren. Wij hopen met deze week niet alleen mensen geïnformeerd te
hebben, maar ook de discussie over fascisme en de actie ertegen terug op
gang te hebben getrokken door mensen te wijzen op het gevaar van
extreemrechts en de mogelijkheid hier op diverse manieren tegen te
reageren.

De strijd gaat voort,

Geen fascisme, toen niet en nu niet.

[1]
http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/11/05/de-holocaust-was-erg-maar-wel-nodig.html

[2] http://www.schamper.ugent.be/513/student-verkiest-zichzelf

[3]
http://aff.skynetblogs.be/archive/2011/04/03/kvhv-spreker-het-fascisme-biedt-alle-antwoorden.html

[4]
http://rechtsactueel.com/2012/03/29/vandaag-nessun-dolore-een-verhaal-over-casa-pound-in-gent-en-antwerpen/

[5] http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/
, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *