Peter Gelderloos “anarchist onder de indignados”

A.C. (Assez)Sparrestraat 1A
reageer

Peter Gelderloos “anarchist onder de indignados”

Het jaar 2011 was een turbulent jaar. Niet alleen de Arabische wereld kreeg een warme lente, maar ook in het Westen braken sociale onlusten uit. Terwijl de crisis zich verder doorzette, nam ook de verontwaardiging toe. De Verenigde Staten hebben hun Occupy beweging, Spanje zijn indignados. Peter Gelderloos is niet alleen verontwaardigd, hij is ook anarchist en nam deel aan de pleinbezettingen in Barcelona, voorjaar 2011. Aan de vooravond van de alternatieve boekenbeurs komt hij ons vertellen over zijn ervaringen tijdens de “Spaanse revolutie” van 2011. Hij vertelt over de moeilijkheden om als anarchist op een betekenisvolle manier deel te nemen aan het gebeuren, maar ook over de noodzaak van anarchistisch “interveniëren” in een gebeuren waar heel wat groepen een verborgen agenda hadden. Een verslag van een woelige periode, waarin anarchistische theorie en praktijk naadloos in elkaar overvloeien. Peter heeft voor zichzelf alvast lessen getrokken uit zijn ervaring in Barcelona, voor ons is het ongetwijfeld voer voor debat.

Peter Gelderloos is auteur van onder meer “How Nonviolence Protects the State” en “Anarchy Works”. Het eerste boek wil aantonen dat geweldloos activisme niet de enige effectieve en legitieme manier is om sociale strijd te voeren. In “Anarchy Works” maakt de auteur gebruik van antropologische en historische voorbeelden om te illustreren hoe anarchisme altijd al een belangrijke factor van menselijk handelen is geweest, maar ook tracht hij in het boek aan te tonen dat deze voorbeelden aantonen dat het écht wel werkt.

Waar? AC/Assez, Sparrestraat 1A – Gent.
Wanneer? Vrijdag 9 maart om 20u30 (na de volxkeuken.)
Een activiteit van AK Gent/De Vrije Bond in samenwerking met Infomania.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *