1

A.K. Gent presenteert 11 september(GENT): “perspectieven in de strijd tegen het kapitalisme”

Zondag 11 september willen we een open discussie aangaan over de perspectieven van de strijd tegen het kapitalisme en over de mogelijke van het bundelen van verschillende krachten om samen sterker te kunnen staan. Vier verschillende groepen ,(namelijk IKS (internationale kommunistische stroming), Catholic workers Gent, De lege portemonees (tbc), en AK Gent/Vrije Bond)  zullen zichzelf voorstellen en daarna in discussie gaan. Een discussie waar natuurlijk ook de aanwezigen zich zonder meer in kunnen mengen.

Alvast welgekomen @”Assez” Sparrestraat 1a Gent om14u30

, , ,

1 reacties op “A.K. Gent presenteert 11 september(GENT): “perspectieven in de strijd tegen het kapitalisme”

 • Bijeenkomst van vier anti-kapitalistische groepen in Gent

  Op zondag 11-09-2011 vond er in Gent een belangrijke bijeenkomst plaatsgevonden met de deelname van vier groepen: The Catholic Workers, De Lege Portemonnee, de Internationale Kommunistische Stroming (Internationalisme) en het Anarchistisch Kollektief Gent (Vrije Bond).

  In die bijeenkomst zijn de vier groepen op een kameraadschappelijke manier en met respect voor elkaar (verschillende) standpunten een eerste discussie aangegaan. Het was geen discussie om de discussie, maar een discussie om te zien, om af te tasten waar we het met elkaar over eens zijn en hoe we samen iets kunnen ondernemen tegen de gevolgen van de crisis voor de werklozen, de nog-werkenden, de scholieren, de precairen, de vluchtelingen, de gepensioneerden, enzovoort.

  De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 25 kameraden, waarvan een grote groep van de AK-Gent en een flink aantal (waaronder ook contacten) van de IKS.

  De discussie had een hoog niveau; er werd echt serieus en diepgaand gediscussieerd, met de deelname van nagenoeg alle aanwezigen. Ook aanwezig was er een man van de “oudere” generatie, die op individuele basis naar de bijeenkomst was gekomen en aan het eind van de jaren 1960 nog actief heeft deelgenomen aan diverse protestbewegingen, zoals de strijd tegen de sloop van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam voor de aanleg van de metro.

  De onderwerpen, die door de organisatoren op een wat provocerende wijze voorgesteld werden aan de bijeenkomst, waren onder meer:
  – De parlementair-democratische weg is de enige mogelijke manier om iets te bereiken
  – Het begrip arbeidersklasse is verouderd, met name in de westerse landen waar wij wonen
  – Is eigendom diefstal (Proudhon)
  – Waarom slagen antikapitalisten er niet in hun stem ingang vinden in de samenleving

  Natuurlijk zijn we het niet over alle punten met elkaar eens geworden. Behalve het eerste punt, daar waren we het uiteindelijk over het algemeen wel met elkaar eens. Maar wat betreft de rest van de punten van discussie bleven er verschillen van mening bestaan, die echter door de aanwezigen konden worden aanvaard, in de zin dat dit niet leidde tot de verwerping, de afwijzing van iedere mogelijke samenwerking tussen de aanwezigen in de komende maanden.

  De titel boven dit artikel spreekt over anti-kapitaistische groepen en individuen, maar we kunnen er aan toevoegen dat de bijeenkomst zich, nagenoeg eensgezind, uitsprak tegen iedere vorm van reformisme. Dat wil zeggen: iedereen sprak zich redelijk duidelijk uit tegen de mogelijkheid om via de parlementaire weg essentiële, fundamentele verbeteringen binnen te halen.

  Het belangrijkste van deze bijeenkomst is dat het laat zien dat meningsverschillen te overbruggen zijn en ons niet hoeft ontmoedigen of ons ervan hoeft te weerhouden om toch samen een of andere actie te organiseren in solidariteit met deze of gene groepering in de maatschappij, die materieel in verdrukking verkeert en of de repressie van de staat ondergaat

  Deze bijeenkomst van zondag 11 september in Gent is ook een winst in de zin dat we in staat zijn geweest om een groeiend vertrouwen tussen de aanwezige groepen en individuen te scheppen. Zoals wel eens gezegd wordt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus laten we koesteren wat we met deze bijeenkomst hebben bereikt. Verder is het ook een winst dat er een centrum kan ontstaan waar iedereen, van welke afkomst hij of zij ook is en welke mening hij of zij ook heeft, op zowel formele als informele wijze kan bijeenkomen om onderling over allerlei kwesties met elkaar van gedachte te wisselen die met de strijd tegen het kapitalisme te maken hebben.

  AK-Gent heeft de stoute schoenen aangetrokken en het initiatief genomen tot deze bijeenkomst. Het heeft onze volle waardering, juist omdat ze ook groepen heeft uitgenodigd die zich baseren op het internationalist karakter van de strijd en die zich niet in de luren willen laten leggen door de mooie sprookjes van de partijen die onze zelfstandige organisatie willen doen inruilen voor een ‘slaafs’ navolgen van de partijen, die ons de parlementaire weg doen opgaan.

  Arjan de Goede (contact van de IKS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *