reageer

A.K.Gent: Geslaagde solidariteitsbijeenkomst met de FLM in Gent

Op 14 juni 2011 verzamelden zich zo’n dertigtal AK’ers en sympathisanten ,aan de trappen van de Blandijn, voor een solidariteitsbijeenkomst met de FLM (field liberation movement).

Hiermee willen we (als A.K. Gent) een duidelijk signaal geven ,naar de universiteit van Gent, dat we ons solidair opstellen met de actievoerders van de FLM en de toegepaste directe actie. Bovendien eisen we van de universiteit dat ze de vervolging tegen de actievoerders van het FLM en de criminalisering van de strijd tegen GGO’s stopzet. Tijdens de solidariteitsbijeenkomst was er een gastspreker van de FLM die een strijdvaardige toespraak hield onder het immer waakzaam oog van een dertigtal flikken.

Een (ondanks de examens) geslaagde solidariteitsbijeenkomst!

(volgende tekst werd op flyers en als muurkrant voor en tijdens de actie verspreid)

Omtrent patatten, repressie en onze solidariteit met de veldbevrijders

Op zondag 29 mei verzamelden zo’n 400 sympathisanten en activisten van de Field Liberation Movement zich bij een ggo- aardappelproefveld te Wetteren. Er werd aangekondigd dat dit veld vernietigd zou worden en dat er bio-aardappelen gepoot zouden worden. Zo gezegd. Zo gedaan. Nadat het bewuste veld ‘gebombardeerd werd met bio-aardappelen begonnen mensen het door flikken en prikkeldraad beschermde veld binnen te dringen en werd een aanzienlijk deel van het veld daadwerkelijk vernietigd. Tot groot afgrijzen van de delegatie wetenschappers die er op stonden te kijken. Wanneer het stof was gaan liggen hadden deze het al gauw over geweld, democratie, vrijheid van onderzoek….De gebruikelijke clichés dus.
Laten we de dingen even in perspectief zetten. Over het gebruikte geweld: De schade viel al bij al nogal redelijk mee. Enkele hekkens die zijn gesneuveld en een stuk of wat vertrappelde aardappelplanten. Niks vergeleken met het structureel geweld , van de bedrijfspolitiek van BASF en Monsanto bijvoorbeeld, dat mensen overal ter wereld moeten doorstaan.
Laat ons een kat een kat noemen…De werkelijke misdaad, die als een donderslag bij een heldere hemel kwam, was de aanslag op de ivoren toren die men ‘vrij wetenschappelijk onderzoek’ noemt. Nog nooit zijn de maskers zo snel gevallen. De dag nadien stonden wetenschappers en politici elkaar te verdringen om hun afgrijzen over deze verschrikkelijke misdaad te uiten en te dreigen met keiharde repressie. Net zoals hun teerbeminde ggo- plantjes moesten nu de veldbevrijders met alle mogelijke middelen vertrappeld worden.
En passant gaf dit alweer een goede gelegenheid om niet in te moeten gaan op de kern van de zaak en hun werkelijke motieven veilig weg te stoppen in de schaduwen van de obscuriteit.
Laat ons even een beetje helderheid creëren…
‘Vrij wetenschappelijk onderzoek’ is een mythe. Niks in deze wereld is nog vrij, mede dankzij wetenschappers die hand en spandiensten verlenen aan staat en kapitaal. De rampen die ggo’s en de agro-industrie in het algemeen wereldwijd reeds veroorzaakt hebben op ecologisch en menselijk vlak zijn bekend. Wat de toekomst ons nog moeten brengen, daar heeft iedereen slechts het raden naar. Maar daar hebben bedrijven zoals BASF, die in hun winstlogica over lijken gaan, lak aan.
De verwevenheid van onze ‘onafhankelijke’ onderzoekers en BASF wordt in alle talen doodgezwegen. Ten dienste van wie loopt dit onderzoek denkt u?
Als deze wetenschappers zich onafhankelijk en vrij noemen, getuigt dit ofwel van een pathologische leugenachtigheid ofwel van een gevaarlijke naïviteit. Allebei heel slechte eigenschappen voor mensen die eisen dat we hen in alle vrijheid laten prutsen aan ons voedsel.

A.K. Gent

Meer info: http://fieldliberation.wordpress.com/ Voor vragen of verdere uitleg over onze standpunten:
anarchistischkollektief@riseup.net http://www.ak-gent.tk

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *