Spandoeken maken voor Seebrücke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU

NieuwLandPieter Nieuwlandstraat 93
Amsterdam
reageer

Spandoeken maken voor Seebrücke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU

[English below]

SPANDOEKEN MAKEN: DEMO TEGEN EU GRENSBELEID

VOOR #SAFEPASSAGE, VOOR HET REDDEN VAN MENSENLEVENS

Bijna dagelijks verdrinken vluchtelingen en andere migranten in de
Middellandse Zee. Hoewel het aantal mensen dat via de zeeroute naar Europa komt is gedaald, neemt het aantal sterfgevallen toe. De
Europese Unie keert deze mensen de rug toe. Intussen liggen meerdere NGO schepen met een vrijwillige bemanning van artsen, verpleegkundigen en reddingswerkers vast in Malta. Europese regeringen verhinderen hen om mensenlevens te redden.

Op zondag 5 augustus worden in de NieuwLand (Amsterdam) spandoeken en borden gemaakt voor een demonstratie die op vrijdag 10 augustus zal plaatsvinden op de Dam: tegen EU grensbeleid, voor veilige reisroutes, voor vrijheid van beweging, voor het redden van mensenlevens. Om op de demonstratie een kleurrijke, heldere boodschap over te brengen!

Er zal gezorgd worden voor materialen en sjablonen, al is het natuurlijk ook welkom als je zelf materiaal meeneemt! De kleuren die gebruikt gaan worden zijn oranje (SOS-kleur van reddingsvesten), zwart en wit.

Voor meer informatie over de demonstratie zie Indymedia, Facebook of de website van ZEEBRUG.

Locatie: Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam

BANNER-MAKING DAY: DEMO AGAINST EU BORDER POLICIES

FOR #SAFEPASSAGE, FOR SAVING LIVES

On a near daily basis, refugees and other migrants are drowning in the Mediterranean. Although the number of people attempting to reach Europe by crossing the sea has dropped significantly, the number of border-deaths has increased. The European Union turns its back on these people. Meanwhile, multiple vessels from NGOs with voluntary crews of doctors, nurses, and rescue workers are stranded in Malta. European governments are preventing them from saving lives.

On Sunday the 5th of August, you are invited to join us in the NieuwLand (Amsterdam) for a banner-making day. We will make banners and signs for a demonstration that will take place on Friday the 10th of August, Dam Square: against the EU’s border policies, for creating #safepassage, for freedom of movement, for saving lives. During this demonstration we will give a colorful and clear message!

Materials will be available, although you are of course very welcome to bring some yourself! The colors that will be used are orange
(life-vest SOS-color), black and white.

For more information about the demonstration see: Indymedia, Facebook or the website of SEALIFT.

Location: Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *