Woon Actiedag in Amsterdam

BolloxEerste Schinkel­straat 14-16
Amsterdam
reageer

Woon Actiedag in Amsterdam

Wij willen allemaal in onze stad blijven wonen!

In Amsterdam zijn er veel verschillende groepen om de situatie omtrent wonen te verbeteren. Het gaat daarbij om een diverse beweging waar bewonerscommissies, huurdersverenigingen, actiegroep(en) (Niet te Koop, Initiatief Betaalbaar Wonen Noord, Recht op Stad, Longstay No-Way), de vele sociale centra die de stad rijk is en de weer groeiende kraakbeweging actief in zijn. Iedereen zet zich op hun manier in voor een bewoonbaar Amsterdam: een Amsterdam van en voor Amsterdammers.

Samen kunnen deze groepen een grotere vuist maken tegen het afbraakbeleid van de stad: tegen het enorme aantal hotels, tegen de uitbreidende Airb&b, tegen leegstand en vóór betaalbare woningen voor iedereen op de plek waar zij willen wonen. Tegen alle vormen van gentrificatie!

Daarom zal er op 10 juni 2017 in de Binnenpret (Eerste Schinkelstraat 14-16) een Woon Actiedag georganiseerd voor al deze groepen en individuen om samen te komen, om elkaar te leren kennen, in gesprek te gaan en te brainstormen over toekomstige acties. Er worden workshops georganiseerd, thematische kringgesprekken en er is eten.

Programma:

Er zal de hele tijd zijn: knutselhoek (om actiemateriaal te maken) verhalentafel (om je verhaal te doen over je huisbaas/woningcorporatie) tafel met politieke pamfletten/stickers/posters.

15:00-16:00 Thematische Kringgesprekken:Loesje Workshop: hoe maak je slogans

16:15-17:16 Thematische kringgesprekken Workshop Inleiding Kraken

17:30-18:30 Thematische Kringgesprekken Hoe gebruik je sociale media: hoe gebruik je Twitter en Facebook zo effectief mogelijk

18:30 (plusminus) Eten: VEGANISTISCHE BARBECUE

Naborellen kan na het eten in de MKZ

—-English—– We all want to keep living in our city!

There are many groups active to improve the living situation in Amsterdam. This is a diverse movement in which tenants committees, renters associations, actiongroup(s) (Niet te Koop, Initiatief Betaalbaar Wonen Noord, Recht op Stad, Longstay No-Way), the many social centers that inhabit this city and a reviving squatters movement, are active. Everybody is fighting in their own way to make Amsterdam a place where they can live: an Amsterdam of and for the people of Amsterdam.

Together these groups can make a bigger fist against a policy that destroys everything that is good in the city: against the enormous amount of hotels, against the ever increasing Airb&b, against empty buildings and in favour of affordable housing for everybody at the place where they want to live. Against all forms of gentrification!

On the 10th of June 2017 there will be a Housing Action Day (Woon Actiedag) at the Binnenpret (Eerste Schinkelstraat 14-16)

where all these groups and individuals can come together, get to know each other, talk and brainstorm about future actions. There will be workshops, themed discussions and there will be food.

Programme:

Continuously throughout the day: A table to create your own action material, like banners. A stand collecting stories about landlord or housing corporations which treat their tenants badly. A stand with political zines, stickers to distribute on donation.

15:00-16:00 Themed discussions Loesje Workshop: how to create new slogans

16:15-17:16 Themed discussions Workshop squatting 101

17:30-18:30 Themed discussions Workshop on how to use social media as effective as possible, focusing on Twitter and Facebook

18:30 (give or take) Food: VEGAN BARBECUE There is time for drinks after the food in the MKZ

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *