reageer

6 november, Haags vredesdiner

ttipflashmobOp vrijdag 6 november zal weer het jaarlijkste Haagse vredesdiner worden 
gehouden. Zij vindt zoals gebruikelijk plaats in De Regenvalk, Weimarstraat 69, 
2562 GR Den Haag om 18.00, zaal open 17.30 uur.

Het diner zal worden verzorgd door ‘sPeer en de kosten daarvan bedragen 10€.

Na het diner zal een discussieavond worden gehouden over het zogenaamde 
vrijhandelsverdrag TTIP, waarbij vooral zal worden benadrukt dat het een bron 
zal zijn van oorlogen en conflicten en een permanente bedreiging van de 
wereldvrede. Dit zal om 20.00 uur plaats vinden.

Sprekers zijn Kees Kalkman en Kees van der Pijl.

*We roepen iedereen op zich voor het diner zich zo spoedig mogelijk te melden 
bij* g.frijstein@hetnet.nl <mailto:g.frijstein@hetnet.nl>, *zodat we kunnen weten hoeveel mensen er komen*. Maak ook zo nodig €10,- over aan NL71 INGB 0000 4964 49 vereniging Haags Vredes Platform Den Haag.. 

*WAT IS ER TEGEN TTIP?* 

Hieronder een paar aantekeningen Zoals bekend gaat dit verdrag niet om de vrijheid van doorgang van personen, goederen en producten, worden er geen grenzen opgeheven, maar worden er daarentegen grenzen gesteld. En wel aan de democratie en het beschikkingsrecht van volkeren en buurten over hun eigen sociale situatie en leefomgeving. Grote bedrijven kunnen staten dicteren hun vervuilingen en uitbuitingsactiviteiten te gedogen. Zij kunnen claims indienen bij een aan dit verdrag verbonden arbitragesyndicaat, dat als rechter kan opereren. Er zijn nu al hedgefuncers die zich proberen te verrijken door opzettelijk controversiële investeringen te plannen die het milieu en het leefklimaat bedreigen . Hoe ver kan de vrijheid van het bedrijfsleven gaan om ten koste van de democratie en de werkelijke belangen van volkeren en het milieu een eigen vorm van imperialisme te voeren en daarmee zelfs te concurreren? Kan dat zelfs gewapenderhand? Voorafgaand aan dit debat is er onderzocht in hoeverre deze situatie ook kan leiden tot militaire interventie – op dezelfde wijze als Amerika al eerder heeft gedreigd in Ecuador en daadwerkelijk heeft uitgevoerd om de belangen van bedrijven als United Sugar en United Fruit te beschermen en zij bereid is te doen om de genetische maffia van Monsanto te ondersteunen Met de TTIP worden doelstellingen beoogd die zelfs indertijd door de landen van de Wereldhandelsorganisatie, hèt oorspronkelijke instituut voor globale marktwerking is, zijn afgewezen. , toen gelijkaardige verdragen onder de naam MAI werden voorgesteld. Daarom hebben de organisatoren van de TTIP en gelijkaardige verdragen in Noord- en Zuid-Amerika zich aan de paraplu van de Verenigde Naties onttrokken en sluiten zij landen als bijvoorbeeld China opzettelijk buiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *