3 mei 2015: De mars van de 10.000 mensen zonder en met papieren

reageer

3 mei 2015: De mars van de 10.000 mensen zonder en met papieren

Het initiatief voor deze mars komt van de Coördinatie van Mensen Zonder Papieren. We willen 10.000 mensen zonder papieren verzamelen in de straten van Brussel om uitdrukking te geven aan onze frustratie omwille van de onverschilligheid van de overheid sinds het begin van de strijd voor onze rechten. Als acties zoals een hongerstaking, verschillende betogingen en protestbijeenkomsten of een mars van 60km de Belgische Staat niet in beweging brengen, dan hebben de mensen zonder papieren slechts een keuze, met duizenden op straat komen om hun grondrecht op te eisen : leven in waardigheid. Deze mars zal vertrekken van het Zuidstation tot aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarna zullen er toespraken volgen in het Maximiliaanpark tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken.

affiche_10000SansPapier_600p1

Als 10.000 mensen op straat komen in Brussel dan wordt eigenlijk gezegd aan Theo Francken dat we met duizenden tegen zijn migratiebeleid zijn en dat we niet opgeven tot we gehoord worden. Het is ook om hem te zeggen dat duizenden werkende mensen in waardigheid en respect willen leven en dat hij hun bestaan niet kan ontkennen of weigeren te zien.

Het spreekt voor zich dat een Mens Zonder Papieren zal antwoorden, als u haar of hem vraagt waarom zij of hij actie voert, « om mijn papieren te hebben », maar voor ons is deze mars meer dan dat. We willen de belgische autoriteiten oproepen om een rechtvaardige oplossing te zoeken en te vinden voor de duizenden mannen, vrouwen en kinderen die niet bestaan maar toch bestaan ze. We willen dat België zijn verplichtingen nakomt als ondertekenaar van internationale overeenkomsten en de mannen, vrouwen en kinderen beschermt die uit landen komen waar oorlogen en epidemies ravages aanrichten en die voor verschillende redenen niet terug naar huis kunnen. Hoe kan een kind zonder papieren dromen om ooit iemand te worden als het zijn ouders depressief weet en zonder hoop voor de toekomst. Dat is het lot van een familie zonder papieren.

Gezien de omvang van deze actie rekenen we op onze traditionele steun, verenigingen, vakbonden en militanten. We zijn ook in contact met studenten en groepen studenten die actief zijn in de strijd. De vakbonden weten dat we werkende mensen zijn zoals iedereen. We zijn in contact met groepen studenten die actief zijn in de strijd. We hebben een oproep tot steun gelanceerd en binnenkort lanceren we een petitie voor iedereen die ons wil steunen.

De Coördinatie van Mensen Zonder Papieren te Brussel

0466468749 (nederlands)
0466187609 (english)
0465960407 – 0493995444 (français)
coordinationsanspapiersbruxelles@riseup.net

BE23 3770 3334 4391 (opmerking: 10.000)

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *