2e bijeenkomst anarchisten Noord Brabant

De Bunker (Paap)Papenhulst 26
Den Bosch
2

2e bijeenkomst anarchisten Noord Brabant

Zondag 17 februari, om 14:00 zal de tweede bijeenkomst van anarchisten uit Noord Brabant plaatsvinden te Papenhulst 26, 5211 LC Den Bosch.

Tijdens de eerste bijeenkomst is een grote overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke motivaties en doelstellingen van een lokale/regionale structuur. Zo’n structuur moet anarchisten uit Noord Brabant makkelijker maken gezamenlijk actie te voeren, zowel ten aanzien van locale als landelijke thema’s. Daarnaast is het een belangrijk middel om anarchistische ideeën te verspreiden en wortel te laten schieten. Tot slot kan het de samenhang tussen verschillende groepen, initiatieven en anarchisten in Noord Brabant versterken en kan het de anarchistische beweging in Noord Brabant toegankelijker maken.

 

Deze motivatie en doelstellingen willen we in de tweede bijeenkomst verder uitwerken. Daartoe zullen we de verschillende middelen bespreken die nodig zijn voor een lokale/regionale anarchistische groep ter realisatie van de overeengekomen doelstellingen. Een eerste stap richting zo’n structuur kan een of andere zichtbare activiteit zijn.

 

Vind je een lokale/regionale anarchistische groep in Noord Brabant ook belangrijk en wil je graag meewerken aan dit project, kom dan zondag 17 februari naar de tweede bijeenkomst in papenhulst 26, 5211 LC.

, ,

2 reacties op “2e bijeenkomst anarchisten Noord Brabant

  • Hey ho, let’s go!

  • kort verslag van de 2e bijeenkomst van anarchisten uit Noord Brabant

    Na de nieuwkomers te hebben bij gepraat over de intenties die tijdens de eerste bijeenkomst zijn besproken en de actie in Gilze, zijn we verder gegaan waar we de eerste keer geëindigd waren.

    Meer in het bijzonder hebben we besproken welke eerste stappen nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van onze groep. Want hierover waren we het snel eens, we zien allemaal het nut in van een lokale, dan wel regionale structuur en we hebben er ook zin in. De eerste logische stap die we willen zetten is het organiseren van discussieavonden, dan wel andere publieke activiteiten zoals een filmavond of theatervoorstelling.

    Voor de activiteiten die we op willen zetten, zullen we een soort van checklijst opstellen waaraan zulke activiteiten in zekere mate moeten voldoen. Hierbij denken we aan actuele thema’s al dan niet regionaal, het uitdragen van anarchistische ideeën, het bijeenbrengen van andere locale en/of thematische groepen uit het Brabantse en de toegankelijkheid van de anarchistische beweging in Brabant vergroten.

    Voor de korte termijn (tot midden mei) willen we een kleine infotour organiseren in Noord Brabant, met als werktitel ‘wat is anarchisme’. Deze infotour is dan niet alleen onze eerste activiteit als groep, maar dient ook om in andere steden in Noord Brabant kennis te maken met andere anarchisten en om ons als anarchistische groep te presenteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *