Open bijeenkomst ter voorbereiding antikapitalistische demonstratie 31 maart

Wilde AardeVoorstraat 71-bis
Utrecht
1

Open bijeenkomst ter voorbereiding antikapitalistische demonstratie 31 maart

Ook in Nederland actie op 31 maart tegen crisis

Linkse organisaties en grassroot vakbonden uit verschillende landen in Europa hebben een actie-oproep gedaan. 31 maart komt men in heel Europa op de straat tegen de crisis en de bezuinigingsterreur en voor internationale solidariteit. Wij, een gelegenheidsgroep met mensen van Klasse!, Vrije Bond, Georganiseerde Weldaad, Kritische Studenten Nijmegen-Arnhem en ASB (onze groep bereid zich nog steeds uit), zijn in Nederland om tafel gaan zitten om daar bij aan te haken, en hopen dat velen met ons mee willen doen. daarom organiseren we 25 februari om 15:00 een open voorbereidingsbijeenkomst in ACU (Voorstraat 71 Utrecht).

De bondige oproep van M 31 (zie march31.net) stelt dat de crisis een logische uitkomst van het kapitalistische systeem is. Degenen die de crisis gebruiken om bezuinigingsmaatregelen op te leggen (met name het IMF, de EU en de Europese Centrale Bank) moeten fel bestreden worden om te voorkomen dat ze de schaarse sociale voorzieningen slopen en de arbeiders, jongeren en precairen de lasten laten dragen van de crisis die de rijken hebben veroorzaakt. Minstens zo belangrijk is echter de noodzaak om duidelijk stelling te nemen tegen zondebokpolitiek, zowel naar de zuidelijke landen in de Europese Unie, als mondiaal.

Deze crisis is nog lang niet achter de rug. Het kabinet kondigt een nieuwe ronde bezuinigingen af die wel 15 miljard zou kunnen bedragen, bovenop de slooppartij die ze meteen na aantreden zijn gaan aanrichten. We moeten met zijn allen langer gaan werken, maar het is nog onduidelijk of ze onze pensioenen ooit nog kunnen betalen. Voor jongeren is het steeds moeilijker een baan te vinden om voldoende inkomen te vinden, terwijl studeren onbetaalbaar wordt gemaakt. De meest kwetsbare mensen krijgen de zwaarste klappen, terwijl politici, bestuurders en managers niets moeten inleveren. De rekening van hún crisis willen ze bij ons neerleggen.

Hiertegen verzetten we ons, want dit pikken we niet. Op 31 maart houden we een kleurrijke demonstratie die laat zien dat er mensen zijn die zich niet neerleggen bij de bezuinigingen en die het kapitalisme zat zijn. Wij zijn solidair met de burgers in Zuid Europa en Arabische landen en overal waar ze door hetzelfde systeem het vel over de oren wordt gehaald. Het is de hoogste tijd voor een alternatief: een samenleving gebaseerd op solidariteit en zelfbeschikking!

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen en groepen mee willen doen. Op 25 februari beleggen we daarom ook in Utrecht (Voorstraat 71) een open vergadering vanaf 15.00 uur, waar iedereen van harte welkom is die de oproep onderschrijft en van deze dag een succes wil maken.

De crisis kent geen grenzen, daarom onze solidariteit ook niet!
Laten we beginnen!

Voor meer informatie zie: march31.net
Contact Nederlandse groep: 31maart@riseup.net

, , ,

Eén reactie op “Open bijeenkomst ter voorbereiding antikapitalistische demonstratie 31 maart

 • Hun strijd is onze strijd! Open brief aan aan de gelegenheidsgroep met mensen van Klasse!, Vrije Bond, Georganiseerde Weldaad, Kritische Studenten Nijmegen-Arnhem en ASB, op 25 februarie Bijeen in Utrecht ter voorbereiding van een Europese Dag van Actie tegen het Kapitalisme
  19 februari 2012.

  Kameraden,

  De komende maand maart zal er een worden van serieuze mobilisatie van allerlei – al of niet preciare – delen van de klasse.
  – Op 6 maart is er, uit protest tegen de maatregelen voor het aangepast onderwijs, een grote manifestatie in Amsterdam waar de werkers van het vmbo het aangepast-, basis- en voortgezet onderwijs aan deelnemen.
  – Op 22 maart is er voor de mensen in de Wajong een manifestatie op het Malieveld in Den Haag tegen de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.
  – Van 17 tot 23 maart is er een week van studentenprotest aangekondigd door de LSVB om een duidelijke afwijzing te tonen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase.
  – Verder zijn de schoonmakers officieel nog steeds in actie en is er bijvoorbeeld in de zorg (Amsta Amsterdam), maar ook in de privé-bedrijven (Nedcar Born) een onrust die regelmatig tot acties leiden.

  De studenten en scholieren van het hoger onderwijs zijn al begonnen zich voor te bereiden op een serieus verzet tegen de regeringsmaatregelen. In dat kader heeft de werkgroep ‘Ons Kritisch Alternatief’ in Amsterdam het initiatief genomen tot een open actievergadering (open voor werkenden en werklozen, studenten en scholieren, migranten en niet-migranten) om de discussie aan te zwengelen wat te doen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase. Op de open vergadering, waar studenten en scholieren aanwezig waren uit Rotterdam, Arnhem-Nijmegen; Utrecht, Amsterdam en enkele geïnteresseerde individuen, is uiteindelijk besloten om onder de leus “Goed en Toegankelijk Onderwijs” in eerste instantie een zo breed mogelijke reeks van activiteiten te organiseren.

  Hun strijd is onze strijd!
  Bijna alle delen worden in steeds grotere armoede geduwd, ontmoeten steeds minder respect voor hun bijdrage en worden steeds meer opgejaagd en onder druk gezet: preciaren en nog-niet precairen, werkers in de pivé-sector en die in de publieke sector, jongeren en ouderen, werkende en werklozen, enzovoort.
  Nu lijkt het ons van het allergrootste belang dat iedereen die zich betrokken voelt – in dit geval – bij de strijd van de studenten en scholieren van het hoger op de tweede open vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”aanwezig is om daar actief deel te nemen aan de discussie.

  Wat kunnen we daar doen? Hoe kunnen we bijdragen aan de versterking van de strijd van de studenten en scholieren zodat dat de maatregelen niet doorgezet worden. Laten we duidelijk zijn: een garantie is er nooit. Enkele groepen hebben al wat acties gevoerd. Maar we weten nagenoeg zeker dat, als het daar bij blijft, de maatregelen zo goed als zeker doorgezet gaan worden. Daarom, om meer effectief verzet te ontwikkelen is het noodzakelijk dat aan de strijd een breder en radicaler vervolg gegeven gaat wordt.
  Op de eerste plaats is het belangrijk dat er meer kritische studentengroepen door het hele land zich bij het initiatief aansluiten.
  Op de tweede plaats is het essentieel om zowel solidariteit betonen als solidariteit te zoeken bij andere werkers in actie en –- wat ligt er dan meer voor de hand dan dit te doen bij de werkers in het onderwijs – overigens zonder andere mogelijkheden uit te sluiten!

  Meer kracht door zelfstandige beslissingen
  In dat kader is het belangrijk om al onze krachten in te zetten en iedereen te mobiliseren om naar de tweede vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”te komen en de vergadering het belang voor te leggen van de aanwezigheid bij de manifestatie van het onderwijs in de ArenA in Amsterdam teneinde om contacten te leggen met andere militante werkers uit het vmbo, het basis-, voortgezet- en aangepast onderwijs. En indien mogelijk op roepen om na afloop van de manifestatie bijvoorbeeld tesamen een bijeenkomst te beleggen om verdere gezamenlijke (met de een aantal daar aanwezige werkers) acties te bespreken.

  Wereldrevolutie/Internationalisme (Publicaties van de IKS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *