reageer

1 mei 2011 Gent, Ook zon, minder politie!

De anarchisten in Gent hielden een streetrave, hieronder een verslag van een deelnemer.

PS Mooi spandoek!

Met de stoet trokken we van de Vrijdagsmarkt (waar de sociaaldemocraten hun 1mei feestje hielden) naar het Sint-Pietersplein.
De zwarte en rood-zwarte vlaggen werden nog eens boven gehaald, er was een spandoek van de vrije bond, er werden flyers uitgedeeld en met de soundsysteem erbij trokken we de nodige aandacht van de voorbijgangers. ‘Wat is dat hier, ah ja, het is 1 mei’, zullen die gedacht hebben. Er zijn niet elke maand anarchistische betogingen in deze regio, dus het heeft wel iets speciaals wanneer we een bijeenkomst houden. Het vuurtje wakkert nog steeds.

De massaal aanwezige politie hield zich klaar om het hoekje om in te grijpen wanneer zij dit nodig achtten. Waarschijnlijk tot spijt van sommigen onder hen ( de bestuurder van het waterkanon bijvoorbeeld) bleef hun werkdag eerder aan de saaie kant.

Op het einde kreeg iedereen nog de kans de groep toe te spreken. “We moeten de slapende mensen wakker schudden”, aldus één van de deelnemers.
Zo is dat. Het is nuttig de anarchistische en linkse ideeën levend houden en te verspreiden als alternatief voor een wereld die de afgrond in draait.

Deze 75 a 100 mensen (ik heb ze niet geteld) vertegenwoordigden, denk ik, een veel grotere groep mensen met libertaire ideeën. Sommigen lagen echter in bed met een kater, andere zien het nut niet in van een ‘stadswandeling’, nog andere voelen de intensiteit van hun verontwaardiging dalen en kunnen zichzelf nog moeilijk motiveren tijd vrij te maken om op straat te komen.
De deelnemers waren vooral anarchisten, mensen uit bewegingen met linkse antiautoritaire ideeën (zoals socialisme21, t’Uilekot, Vredevzw,…) waren niet of weinig aanwezig. Blijkbaar hebben zij schrik om mee te lopen in een onaangevraagde betoging waar veel anarchisten aan deel nemen. Er zou maar eens met een steen naar een bank worden gesmeten, dat zou de naam van hun antikapitalistische beweging schaden, nietwaar.
Conclusie: de ene komt zijn zetel niet uit omdat er geen directe acties gepland zijn, de andere loopt liever mee met de sociaaldemocraten uit schrik voor directe acties.

Zoals ik al zei, er lopen veel mensen rond met libertaire ideeën. Om deze potentieel veel grotere groep dan ze nu is, te motiveren om hun ideeën te uiten en om te zetten in strijd moeten we die ‘beweging van strijd’ vooral leuk maken denk ik. Vandaar ook het idee van een streetrave afgelopen 1 mei.

Iedereen die zich aangesproken voelt tot het anarchisme zou zich moeten thuisvoelen in de beweging, ongeacht hun kledij (er zijn verhalen van mensen die zich niet op hun gemak {bekeken} voelen vanwege hun te ‘doordeweekse’ klederdracht. Bovendien heeft dresscode zwart iets puberaals).
Om meer mensen te motiveren te participeren in deze beweging zouden we het best leuk maken voor iedereen. Ons niet in een hoekje stoppen, niet te strak op ideologisch vlak, nieuwe gezichten aanspreken en laten participeren. Ons niet concentreren op één vorm van strijd maar de verschillende vormen van strijd elkaar laten aanvullen,… (niet dat dit nu allemaal zo slecht gaat op dat vlak, verre van, maar het nog eens herhalen kan geen kwaad zeker.)

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *